Kartlegging av personer med Asperger/ASF

Spesialistbedriften tilbyr personlig kartlegging av mennesker med Asperger/ASF. Kartleggingen rettes mot muligheter i arbeid og utdanning, og legger vekt på kandidatens styrker og utfordringer.

Opplevelser og erfaringer fra skolegang er forskjellig, men de som kontakter oss har til felles at de er svært usikre på hva som er riktig vei videre. Noen ganger kan negative erfaringer fra skole eller arbeid være et hinder for å komme seg videre, og mange kjenner seg rådville. Svært mange aner ikke hvilke unike styrker de besitter, og hva som er viktig å ta hensyn til når de skal ta valg for tiden som ligger foran dem.

Kartleggingen har til hensikt å gi konkrete råd og innspill uansett hva som er målet til kandidaten. Noen ønsker hjelp til å finne riktig utdanning eller arbeid. Andre ganger kan det være behov for en avklaring av om deltakelse i arbeidslivet er realistisk. Uansett mål, står vurdering av styrker, utfordringer og personlige forutsetninger sentralt i prosessen. Felles refleksjoner under kartleggingen, samt rapporten som utarbeides til slutt, vil bidra til å kunne gjøre trygge og gode valg.

Vår erfaringsbaserte kompetanse er fordelaktig for kandidaten, og gjør oss i stand til å finne frem til realistiske valgmuligheter og et tryggere beslutningsgrunnlag for veien videre. I kartleggingen støtter vi oss på utprøvde og anerkjente verktøy, spesialdesignet for personer med diagnosen.

 

Målgruppe for kartlegging.

  • personer på arbeidsavklaring
  • elever i den videregående skolen som skal ut som lærlinger, ha arbeidspraksis og/eller studere
  • studenter
  • personer som har avbrutt skolegang
  • andre arbeidssøkere med diagnosen

 

 

Hvor lang tid tar det?

Estimert tidsbruk er to til tre kartleggingssamtaler. Vi tar imot kandidater fra hele landet, og kan også kartlegge via videosamtaler. Kandidaten mottar sin skriftlige rapport kort tid i etterkant av den siste samtalen.

 

Rapport og veien videre

Resultatene av kartleggingen oppsummerer kandidatens styrker og utfordringer i en skriftlig rapport, som også gir oversikt over nødvendige tiltak for at kandidaten skal kunne mestre videre studier og/eller arbeid. Rapporten gir et godt grunnlag for å kunne velge en arbeidsplass eller utdanning der kandidatens styrker i størst mulig grad utnyttes, samtidig som utfordringene reduseres.

 

Pris

Fra: 18 500 kr. per kartlegging (inkludert rapport).

Eventuell oppfølging etter mottatt kartleggingsrapport tilbys til 1 150 kr. pr time.

Spesialistbedriften er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

 

Bestilling av kartlegging. 

Aktuelle saker

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

29. og 30. november, klokken 09.00 – 15.00

Presentasjon av kartleggingsverktøyet ASIAS (asperger i arbeid og studier). 

Vi går gjennom verktøyet og viser funksjonalitet og nytteverdi, og hvordan kartleggingsverktøyet kan hjelpe din organisasjon å navigere i elevens behov for tilrettelegging og ressurser. 

Tidspunkt: 24. okt, 14.30 – 15.00

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

6. september (10.00 – 16.00) og 7. september (09.00 – 15.00).
på TEFT-labben ved NTNU Ålesund.

Jobber du med inkludering av elever med autisme og ADHD i utdanningssektoren?

Ønsker du å lære mer om hva autisme og ADHD er, og få noen tips om hva du kan gjøre for å øke disse elevenes trivsel og mestring på skolen?

Spesialistbedriften inviterer alle ansatte i utdanningssektoren til gratis webinar: tirsdag 26. september, 14.30 – 15.30

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

18. og 19. oktober (09.00 – 15.00)

Asperger/ASF og inkludering i utdanning/skoleverket.
(inkl. sertifisering i ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

9. november, kl. 08.30 – 15.30, FYSISK, på Etterstad VGS
23. november 11.30 – 15.00, DIGITALT på teams

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

På samme måte som ASIAS, kan ASIAS VGS benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver i Spesialistbedriften. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

Det står en person i gangen utenfor Spesialistbedriften, han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre og mer meningsfylt. Han vet ikke helt hva enda, men er villig til å prøve noe nytt.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

I samarbeid med NHO Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021, kl. 09:00–12:00. Kurset holdes digitalt via Zoom.

På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASF.

Vi i Spesialistbedriften er veldig stolte over å endelig kunne lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger syndrom.

Arbeidet med ASIAS startet i 2019, og idéen kom enda tidligere. Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var et inspirerende møte, og ministeren var tydelig imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er også hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til på høyeste hold!