Asperger/ASD

Med bakgrunn i vår erfaring som konsulentselskap hvor alle ansatte har Asperger/ASD, har vi opparbeidet oss en solid kompetanse på hvordan man best mulig kan inkludere personer med Asperger/ASD i arbeid og studier.

En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er at vi skal dele vår erfaring med andre, og tilby tjenester som bidrar til å inkludere flere personer med Asperger/ASD i arbeidslivet. I samarbeid med anerkjente fagpersoner har vi utviklet et konsept innen kartlegging, veiledning, og kursvirksomhet for å hjelpe flere personer med Asperger/ASD med vellykket deltakelse i arbeid og studier.