BIM og teknisk tegning

BIM står for bygningsinformasjonsmodellering. Enkelt forklart er dette en digital 3D-modell av et bygg eller område med flere bygg, som gjerne også inneholder geografisk plassering med omliggende topografi.

Modellen gir et godt grunnlag for samarbeid mellom byggherre, entreprenør, rørleggere og elektrikere. Alle fagområder kan ha egen BIM, eller den kan være tverrfaglig. Effektiv eiendomsforvaltning gjennom BIM-modellering av bygningsmasse bidrar til god kommunikasjon mellom ledere og driftspersonell. 

I kombinasjon med et godt FDVU-verktøy gir BIM-modeller en god oversikt over drift og vedlikeholdsbehov på kort og lang sikt. Eiendomsforvaltningen har for lengst tatt skrittet inn i den digitale verden og vi hjelper deg med å følge utviklingen. 

Vi gjennomfører også mindre oppdrag innen teknisk tegning, som for eksempel oppdatering av gamle planløsninger, fasadetegninger, og målsatte tegninger i forbindelse med byggesøknad til kommunen. 

 

BIM av bygg er kostnadseffektivt

Med en ferdig utarbeidet BIM-modell kan arkitekten for eksempel starte direkte på ombyggingsoppdrag fra eiendomsforvalter. Dette er kostnadseffektivt både for utbygger og arkitekt. Med en oppdatert BIM-modell ligger grunnlaget for anbudsutsetting av renovering, vedlikehold, vask og liknende klart til å hentes ut av modellen.

BIM-modellen er enkel å vedlikeholde. Små og store endringer legges inn med en gang, og du som eiendomsforvalter slipper å bruke masse tid på å lete etter tegningsgrunnlag som sannsynligvis er utdatert.

En oppdatert BIM-modell gir deg også et komplett grunnlag for utarbeidelse av brann og rømningsplaner. Spesialistbedriften kan også utarbeide brann- og rømningsplaner, selvsagt i tråd med Norsk Standard. Snakk med oss når du vurderer 3D-modellering av bygg.

En BIM-modell kan også brukes som grunnlag til å lage visualiseringer og animasjoner av selve bygget, eller hele området. 

 

Hvordan vi jobber med BIM

Vi innhenter eksisterende tegningsgrunnlag som ofte finnes på gamle papirtegninger og i DWG format. Eksisterende tegninger er startgrunnlaget for oppbyggingen av 3D-modellen. I denne prosessen avdekkes det ofte behov for befaring.

Vi gjennomfører befaring med laseroppmåling og tar bilder/video for videre arbeid med optimalisering av BIM-modellen.

BIM-modellen fylles med ønsket informasjon og detaljeringsgrad, og vi legger til rette for at modellen kan fylles med detaljert informasjon om dører, vegger, vinduer o.s.v på et senere tidspunkt. Vi bistår gjerne med rådgivning med hensyn til praktisk og håndterlig detaljeringsgrad.

Topografi legges rundt BIM-modellelen. Dette er gunstig med tanke på senere utbygginger, anbud på asfaltering, plenklipping, brøyting osv, og det letter kommunikasjonen for den som ikke er på plassen gjennom visuell orientering i terreng.

Når BIM-modellen er ferdig genererer vi romlister med nummer, navn og areal, samt lister over dører, vinduer osv. med tilhørende informasjon med tanke på FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling).

BIM-modellen tegnes i Revit (Autodesk), og kan leveres som en Revit-fil, eller som en IFC-fil. IFC  er et format for BIM-modeller som alle kan lese med gratis programvare. Dersom man ønsker det kan vi også eksportere modellen til DWG-filer, eller PDF-filer for en enklere fremstilling av fasadetegninger, utsnitt av bygget, målsatte tegninger, osv. 

 

Teknisk tegning

Dersom du trenger hjelp til å utarbeide tegninger av nybygg, påbygg eller tilbygg hvor du må søke kommunen om byggetillatelse, kan vi bistå med tegnearbeidet. I mange tilfeller vil det også være en fordel å kunne visualisere påbygget, endringen i terreng og omgivelser. Da kan vi tilby fotomontasje for å visualisere hvordan tiltaket vil se ut i virkeligheten.

Har du gamle tegninger eller nøyaktige mål, gode bilder, og en klar idé om hva du vil bygge eller endre, tar vi jobben med å fremstille dine planer på en korrekt måte. 

Skal du innrede et nytt kontorlokale eller planlegge et nytt produksjonslokale, er det svært nyttig å få tegnet en enklere modell i 2D eller 3D med innredning og maskiner i reell størrelse. På den måten vil du få avdekket utfordringer tidlig i prosessen og gjennomført en effektiv arealplanlegging. Vi kan møtes fysisk, eller via videosamtaler og gå igjennom planlegging av modellen med deg.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi en løsning som passer ditt bygg!

Aktuelle saker

Noen ganger trenger man å visualisere ønskede endringer på et eksisterende bygg. Det gjelder både næringsbygg og private hus.

I slike tilfeller bruker man ofte fotomontasje ved hjelp av photoshop, gjerne i kombinasjon med en oppdatert 3D-modell av bygget.

Det er alltid spennennde å se resultatet av arbeidet til våre studenter når det nærmer seg avsluttende eksamen for deres studier.

Her er eksempel på hvordan man kan lage visualiseringsvideoer basert på våre BIM-modeller.

På Blindheim omsorgssenter ønsket de en ekstra stor O-plan for å gjøre det enkelt for brannvesenet og besøkende å orientere seg på bygget.

Vi kom frem til at A0 var et egnet format, og i kombinasjon med laminerte A3 ark for den enkelte bygningsdel, ble resultatet veldig bra.

Samarbeidet med Midthaug er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe med våre kunder.

Vi begynte i det små ved å lage noen visualiseringer til deres webside og etter hvert skjønte vi at det var mye mer vi kunne få til sammen.

– Vi ville ha nokon som er i flinke i jobben, nokon som er nøyaktige, seier Gjerdsbakk og siktar til samarbeidet dei har inngått med Spesialistbedriften.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om vårt samarbeid med Hareid kommune. Se link til saken her.

Ved Hatlehol gravlund er det veldig mange graver. Hver grav har sin identitet i form av et nummer. Vi har samlet gamle tegninger i en digital løsning.

«Også ved fremtidige utvidelser vil vi anvende Spesialistbedriften til å utarbeide gravkart. Vi er svært fornøyd» Svein Rune Johannesen