Scanning og arkivering av dokumenter og bilder

Offentlige etater, private organisasjoner, aviser og museer har ofte store mengder gamle dokumenter, bilder og tegningsarkiv, uten at det er sikret mot brann eller naturkatastrofer. Svært ofte er disse lagret på en usystematisk måte, noe som gjør at en verken har oversikt hva som finnes, eller greier å få tak i nødvendig informasjon når men trenger det.

Spesialistbedriften henter dine kasser med gamle tegningsarkiv, dokumentasjon og bilder. Vi avfotograferer, skanner, systematiserer, og katalogiserer etter ditt ønske. Filene optimaliseres for digitalisering og lagres i et søkbart format i en fornuftig størrelse.

Vi har avanserte skannere som takler de aller fleste formater, og kan digitalisere alt fra mindre fotografier til større kart og tegninger i A0 format. For større digitaliseringsoppdrag kan vi leie ut konsulenter på fast basis over lang tid. Arbeidet kan enten utføres i våre lokaler, eller hos dere som kunde. 

 

Hvorfor benytte Spesialistbedriften til digitalisering?

  • Høy kvalitet på arbeidet
  • Konkurransedyktige priser
  • Vi henter og returnerer materialet som skal digitaliseres
  • Du bidrar til sosial inkludering av en sårbar gruppe

 

Les om Spesialistbedriften og inkludering av personer på autismespekteret

Aktuelle saker

Spesialistbedriften har begynt på arbeidet med å digitalisere det enorme fotoarkivet til Sunmørsposten.

Bilder scannes i høy kvalitet, berikes med søkbare metadata, og leveres ferdig sortert.

Basert på positive referanser fra Tafjord Kraft valgte Mørenett Spesialistbedriften til digitalisering av sitt arkiv.

«De jobber nøyaktig, effektivt, og selvstendig»
Hilde Stangeland – Sivilingeniør nettutvikling – Mørenett

– Vi ville ha nokon som er i flinke i jobben, nokon som er nøyaktige, seier Gjerdsbakk og siktar til samarbeidet dei har inngått med Spesialistbedriften.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om vårt samarbeid med Hareid kommune. Se link til saken her.