Velkommen til Spesialistbedriften

Vi er en sosial entreprenør som leverer konsulenttjenester av høy kvalitet, hovedsakelig innen teknisk tegning og animasjon. Alle våre ansatte har Asperger/ASD, noe vi er svært stolte av!

På bakgrunn av lang erfaring med våre ansatte, tilbyr vi også erfaringsbaserte kurs, samt kartlegging mot arbeid og studier for NAV og deres tjenesteleverandører. Mer informasjon finner du under de ulike fanene her på siden.

Konsulenttjenester

Spesialistbedriften er et konsulentselskap utenom det vanlige. Alle våre konsulenter har Asperger/ASD, noe vi er svært stolte av. Personer med Asperger/ASF er ofte veldig dyktige på sitt fagområde, og har typisk følgende styrker i arbeidslivet: nøyaktig og presis, intelligent og analytisk, dybdefokusert og utholdende, ærlig, og løsningsorientert.

Vi leverer et bredt spekter av tjenester, med hovedfokus på teknisk tegning, animasjon, og visualisering. Vi har blant annet opparbeidet oss mye erfaring med produksjon av brann- og rømningsplaner, og BIM-modellering av eksisterende bygningsmasse. Vi leier også ut konsulenter med annen kompetanse til små og store oppdrag innen ulike områder. I noen tilfeller leier vi ut konsulenter på fast basis, og vedkommende fungerer da som en vanlig ansatt hos vår kunde/oppdragsgiver. Kontorplass kan enten være hos kunden eller hos Spesialistbedriften.

Asperger/ASD

Med bakgrunn i vår erfaring som konsulentselskap hvor alle ansatte har Asperger/ASD, har vi opparbeidet oss en solid kompetanse på hvordan man best mulig kan inkludere personer med Asperger/ASD i arbeid og studier.

En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er at vi skal dele vår erfaring med andre, og tilby tjenester som bidrar til å inkludere flere personer med Asperger i arbeidslivet. I samarbeid med anerkjente fagpersoner har vi utviklet et konsept innen kartlegging, veiledning, og kursvirksomhet for å hjelpe flere personer med Asperger/ASD med vellykket deltakelse i arbeid og studier.