Tjenester

Spesialistbedriften leverer tjenester til privat og offentlig virksomhet i digitaliseringsprosesser.

Vi har spesialisert oss på 3D-modellering og visualisering til et utvalg bransjer, og leverer i økende grad konsulenttjenester innen bygningsinformasjonmodellering (BIM) og forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU). Vi har dedikerte medarbeidere som arbeider med å kartlegge og implementere FDVU-dokumentasjon for bygg/eiendom, herunder branndokumentasjon. Vi leverer også animasjoner til bruk i for eksempel markedsføring, montasjeveiledninger m.m.  

Våre medarbeidere er engasjerte og pliktoppfyllende mennesker som utfører sitt arbeid med stor nøyaktighet. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om aktuelle behov i din virksomhet. Hvert oppdrag bidrar til å gjøre en forskjell. 

 

Spesialistbedriften tilbyr

Digital 3D-modellering og visualisering

Konsulenttjenester innen BIM og FDVU

Animasjoner

Avfotografering og skanning

Kurs i "Asperger syndrom og arbeidsliv"

Spesialisbedriften tilbyr kurs innen «Asperger syndrom og arbeidsliv». For å lykkes med å inkludere denne gruppen mennesker i arbeidslivet, trenger man grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. I tillegg behøver man å kjenne til et utvalg av konkrete løsninger.

Vi besitter en unik erfaringskompetanse gjennom vårt daglige arbeid med bedriftens ansatte, som alle har diagnosen Asperger syndrom. I kurset knyttes teoretisk kunnskap sammen med praktiske eksempler fra vår arbeidshverdag, og fra kartlegging og veiledning av mennesker med Asperger. 

Våre kurs setter fokus på:

 • Hva er Asperger syndrom
 • Vanlige tilleggsdiagnoser
 • Styrker og utfordringer
 • Løsninger i arbeid


Dette har tidligere kursdeltakere uttalt:

- En av de mest nyttige timer jeg har hatt på jobb på flere år!

- Et kurs vi burde hatt for lenge siden. Etterlengtet!

- Mye relevant erfaringskompetanse på riktig nivå!!

- Engasjerte damer med mye relevant kompetanse for målgruppen for kurset.

- Nyttig kurs, faglig dyktige kursholdere. Gode til å formidle og lytte.

- Dette traff så godt med hva vi trenger som 1.linje kontakt med personer med AS . Det beste med kurset var at det var konkret informasjon og oppdatert faglig, dessuten var det godt å høre det fra et arbeidsgiverperspektiv. Tipp topp, flinke damer!


Målgruppe

Våre kurs passer for veiledere som jobber med inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter.
Kursene er også relevante for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis, eller andre med oppfølgingsansvar på arbeidsplassen (f.eks. mentorer).


PS! Vi tilbyr kurs over hele landet. Ring oss!

Linda mobil: +47 959 90 419
Siri mobil:    +47 926 25 520

Kartlegging og veiledning for personer med Asperger syndrom

Spesialistbedriften tilbyr personlig kartlegging av mennesker med Asperger syndrom. Kartleggingen rettes mot muligheter i arbeid og utdanning, og legger vekt på kandidatens styrker og utfordringer.

Vår erfaringsbaserte kompetanse er fordelaktig for kandidaten, og gjør oss i stand til å finne frem til realistiske valgmuligheter og et tryggere beslutningsgrunnlag for veien videre. I kartleggingen støtter vi oss på utprøvde og anerkjente verktøy spesialdesignet for personer med Asperger diagnose, som for eksempel ASWI - utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og seniorrådgiver i NevSom Kari Steindal og IVAS - informasjon og kommunikasjonsverktøy utviklet av Statped.

Målgruppe for kartleggingen er:

 • personer på arbeidsavklaring
 • andre arbeidssøkere
 • ungdomsskoleelever som skal velge videregående utdanning
 • elever i den videregående skolen som skal ut som lærlinger, i arbeidspraksis og/eller studere
 • personer som har avbrutt skolegang

Resultatene av kartleggingen oppsummerer kandidatens styrker og utfordringer i en skriftlig rapport, som også gir oversikt over nødvendige tiltak for at kandidaten skal kunne mestre videre studier og/eller arbeid. Rapporten gir et godt grunnlag for å kunne velge en arbeidsplass eller utdanning der kandidatens styrker i størst mulig grad utnyttes, samtidig som utfordringene reduseres.

Tidsbruken er to til tre kartleggingssamtaler, hvor kandidaten mottar sin skriftlige rapport kort tid etter. Vi tar imot kandidater fra hele landet, og tilbyr også å komme til kandidatens bosted.

Pris: Kr 15 000 per kartlegging (inkludert rapport)

For nærmere informasjon, kontakt Linda Nygård eller Siri Kvalheim.

 

Du kan gjøre en forskjell

Om oss

Spesialistbedriftens medarbeidere er mennesker med Aspergers syndrom.
Vi fokuserer på den positive styrken i karaktertrekkene til denne gruppen mennesker, som kan være uslåelige spesialister. De arbeider svært strukturert og systematisk, er dybde-fokuserte og utholdende og utfører sitt arbeid med stor nøyaktighet. Du kan lese mer om Aspergers syndrom her: https://autismeforeningen.no/

Spesialistbedriften er et privat aksjeselskap. Vi bruker virkemidler fra forretningsverdenen til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Vår motivasjon er å løse en samfunnsutfordring, det er ikke profitt som er vår drivkraft. Vi ansetter unge, voksne med Aspergers syndrom, gir dem en trygg og utviklende arbeidsplass og tilbyr våre tjenester innen et utvalg fagområder.  

Spesialistbedriften ble etablert i september 2014, med hovedkontor i Ålesund og en avdeling i Molde.

Aksjonærer

Spesialistbedriften eies av innovative, regionale virksomheter og engasjerte privatpersoner.

Oddbjørn Eliassen
Hevregalden AS (Trond Bjørnøy)
LAG Invest AS (Leif Arne Langøy)
Merete Alnes Mostue
Arne Bjørdal
SAF Invest AS (Sverre Andreas Farstad)
B. Ulstein AS (Bernt Ulstein)
Teie Invest AS (Tone og Esben Flo)
Havand Invest AS (Ingvild Vartdal)
Gillesen Overseas & Co AS (Gilles A. Gillesen)
Jessie Strand Fagervoll
Arve Hasfjord
Linda Nygård
Hege Karete Hamre
Inge-Jonny Hide

Referanser

Aktuelt


Kontakt

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester, ring eller send oss en e-post.

Dersom du har Asperger syndrom, og har kompetanse innenfor ett eller flere av våre produktområder, er du velkommen til å fylle ut kontaktskjemaet under, eventuelt send en e-pst. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Linda Nygård

Daglig leder

Mobil: +47 95 99 04 19

linda@spesialistbedriften.no

Siri Kvalheim

Avdelingsleder Molde

Mobil: +47 926 25 520

siri@spesialistbedriften.no

 

HOVEDKONTOR:

Spesialistbedriften AS

Daaegården, Langelandsvegen 1

6010 Ålesund

MOLDE:

Spesialistbedriften AS, avd. Molde

Grandfjæra 28

6415 Molde

 

 


Ålesund

Molde


Stilling

Spesialistbedriften AS driver sosialt entreprenørskap. Vårt mål er å gi mennesker med Asperger syndrom meningsfylt og utviklende arbeid. Vi startet driften av selskapet høsten 2014, og tilbyr i dag tjenester til privat og offentlig virksomhet i digitaliseringsprosesser. Våre fokusområder er digital 3D-modellering/visualisering, BIM og FDVU. I tillegg tilbyr vi kurs og kartleggingsstjenester spesielt rettet mot mennesker med Aspergers syndrom.

Vi trenger flere konsulenter i Molde

Vi har behov for flere konsulenter til vårt kontor i Molde, og ønsker kontakt med deg som har Aspergers syndrom og som har utdanning eller interesse innen digital modellering/BIM/teknisk tegning/bygg- og anlegg.

Vi tilbyr:

 • En inkluderende arbeidsplass hvor dine unike styrker blir verdsatt
 • Et voksende og utviklende fagmiljø
 • Personlig utvikling
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø

For mer informasjon kan du kontakte avdelingsleder Molde Siri Kvalheim på mobil 92 62 55 20, eller daglig leder Linda Nygård på mobil 95 99 04 19. Søknad og CV sendes til linda@spesialistbedriften.no. Søknader vurderes fortløpende.