Digitalisering og FDVU

Offentlige etater, private organisasjoner, aviser og museer har ofte store mengder gamle dokumenter, bilder og tegningsarkiv, uten at det er sikret mot brann eller naturkatastrofer. Svært ofte er disse lagret på en usystematisk måte, noe som gjør at en verken har oversikt hva som finnes, eller greier å få tak i nødvendig informasjon når men trenger det.

Spesialistbedriften henter dine kasser med gamle tegningsarkiv, dokumentasjon og bilder. Vi avfotograferer, skanner, systematiserer, og katalogiserer etter ditt ønske. Filene optimaliseres for digitalisering og lagres i et søkbart format i en fornuftig størrelse.

Vi har avanserte skannere som takler de aller fleste formater, og kan digitalisere alt fra mindre fotografier til større kart og tegninger i A0 format. For større digitaliseringsoppdrag kan vi leie ut konsulenter på fast basis over lang tid. Arbeidet kan enten utføres i våre lokaler, eller hos dere som kunde. 

 

FDVU – Forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling

FDVU gir enklere forvaltning av eiendom. Digitalisering og systematisering av FDVU-informasjon gir deg som eiendomsforvalter god kontroll på vedlikehold av dine bygg. Med et oppdatert FDVU-system får du god kontroll på hvilke kostnader du må ta høyde for i tiden som kommer.

Våre dyktige medarbeidere kartlegger, digitaliserer, systematiserer og implementerer all nødvendig dokumentasjon for store og små eiendomsforvaltere. Våre kunder er eiendomsforvaltere i privatmarkedet, fylkeskommuner og kommuner.

Vi tar gjerne imot gamle permer med utdaterte og ukorrekte tegninger og annen bygningsinformasjon. Materiellet skannes og legges inn i det FDVU-programmet du velger. Vi har også mulighet for å inngå faste oppfølgingsavtaler.

Digitalisering av FDVU gir deg økt kontroll og forutsigbarhet gjennom fornøyde og stabile leietakere!

Aktuelle saker

Basert på positive referanser fra Tafjord Kraft valgte Mørenett Spesialistbedriften da de skulle digitalisere sitt arkiv i 2019.

«De jobber nøyaktig, effektivt, og selvstendig, og sørger for at arkivet vårt blir digitalisert mye raskere enn vi hadde klart uten hjelp»

Hilde Stangeland – Sivilingeniør nettutvikling – Mørenett

– Vi ville ha nokon som er i flinke i jobben, nokon som er nøyaktige, seier Gjerdsbakk og siktar til samarbeidet dei har inngått med Spesialistbedriften.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om vårt samarbeid med Hareid kommune. Se link til saken her.