Jobb hos oss

I Spesialistbedriften ansetter vi kun personer med Asperger syndrom eller andre diagnoser innen autismespekteret. Er du interessert i å jobbe hos oss, er det greit å vite at vår måte å rekruttere på er noe annerledes enn i de fleste andre bedrifter.

Vi starter vanligvis med en praksisperiode, der vi blir kjent og finner ut hva du er god til, og hvilke tilpasninger du trenger for å ha en god arbeidshverdag. I denne perioden er du tilknyttet NAV. Vi er spesielt opptatt av å ta hensyn til de utfordringene diagnosen gir, samtidig som vi er opptatt av at du skal få brukt dine styrker og din kompetanse. Målet er at du skal få en ordinær ansettelse hos oss etter hvert. 

For å få jobb hos oss ønsker vi at du har kompetanse innen våre forretningsområder, som hovedsakelig er animasjon og teknisk tegning. Har du annen utdanning innen IT, ta kontakt så skal vi vurdere henvendelsen din. Mangler du formell utdanning, men har sterk interesse innenfor nevnte felt, er du også velkommen til å ta kontakt.  

Høres dette interessant ut, send en e-post med din CV til daglig leder linda@spesialistbedriften.no.

Skriv hvorfor du ønsker arbeid i Spesialistbedriften. Du vil høre fra oss innen kort tid. 

Aktuelle saker

Programmering er et fagområde mange personer på autismespekteret har stor interesse for, og som en følge av dette har mange solid kompetase på fagfeltet.

I Spesialistbedriften har vi lenge ønsket å satse mer på programmering, og det skal twoday nå hjelpe oss med!

I november publiserte Dagens Næringsliv en artikkel med temaet «De med hull i CV’n ble de mest angasjerte og lojale ansatte».

Formålet var i stor grad å belyse hvordan man lykkes med inkludering av de som står utenfor arbeidsliv og studier. Omsorgsfull ledelse og evne til å se hele mennesket blir pekt på som en kritisk suksessfaktor, men er det nok i seg selv?  

Det står en person i gangen utenfor Spesialistbedriften, han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre og mer meningsfylt. Han vet ikke helt hva enda, men er villig til å prøve noe nytt.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

Linda Nygård, Daglig leder, ble invitert til å holde et foredrag om Spesialistbedriften på Velferdskonferansen 2021.

Linda forteller om hverdagen i Spesialistbedriften, og hvordan det er å drive et konsulentselskap der alle ansatte har Asperger/ASF. 

Her kan du se foredraget i sin helhet.

Ni av ti personer med Asperger syndrom står utenfor arbeidslivet. I Spesialistbedriften i Ålesund, derimot, utgjør medarbeidere med Asperger ryggraden i virksomheten.

7. juni publiserte velferd.no en interessant og informativ artikkel om Spesialistbedriften. Artikkelen kan leses her.

Ingen av de ansatte i Spesialistbedriften kunne tenke seg å bytte jobb. For Torbjørn Saasen ble denne jobben vegen tilbake til arbeidslivet.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om hvordan det er å arbeide hos Spesialistbedriften. Se link til artikkelen her.