Kurstilbud fra Spesialistbedriften

Spesialistbedriften tilbyr kurs innen Asperger/ASD og inkludering. Vi besitter en unik erfaringskompetanse gjennom vårt daglige arbeid med bedriftens ansatte, som alle har diagnosen Asperger syndrom. I våre kurs knyttes teoretisk kunnskap sammen med praktiske eksempler fra vår arbeidshverdag, og fra kartlegging og veiledning av mennesker med Asperger/ASD. Slik gjøres kursene levende og praktiske, og det skal være enkelt å ta kunnskapen i bruk i egen arbeidshverdag.

 

 

Asperger/ASD og inkludering (vårt basiskurs)

For å lykkes med å inkludere mennesker med autismespekterforstyrrelser i studier og arbeid, trenger man grunnleggende kompetanse om autisme, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. I tillegg behøver man å ha kunnskap om kartlegging, løsninger og tiltak.

 

ASIAS – Sertifiseringskurs

ASIAS – Asperger i Arbeid og Studier, er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger og andre typer høyt fungerende autisme. Verktøyet er utviklet av Spesialistbedriften AS og arbeidspsykolog Arne Svendsrud. Gjennomført kurs fra Spesialistbedriften gjør deg sertifisert i bruken av ASIAS kartleggingsverktøy.

«Verdighet i arbeid og utdanning for personer med Asperger/ASD» er visjonen til Spesialistbedriften. Det er også bakgrunnen for at vi utviklet ASIAS, nemlig et ønske om å skape verdighet for så mange som mulig av de som dessverre har falt utenfor den «normale» veien til arbeid og studier. Vi har erfart at den viktigste forutsetningen for å lykkes med arbeid og studier for denne gruppen er en grundig kartlegging, noe man kan gjennomføre ved hjelp av ASIAS. Det stilles ikke krav om kurs for å benytte verktøyet, men det er en klar anbefaling. For mer informasjon om ASIAS, gå til:

 

ASIAS får du med på kjøpet! (ett års abonnement)

Ved gjennomføring av ASIAS sertifiseringskurs (bedriftinternt) får din organisasjon tilgang til det digitale kartleggingsverktøyet ASIAS i ett år. Maksimum antall deltagere på ASIAS sertifiseringskurs er 20 stk.

 

ASIAS – Innføringskurs

Dersom du allerede har høy kompetanse på Asperger/ASD og lang erfaring med veiledning og/eller kartlegging, tilbyr vi et kortere innføringskurs i ASIAS. Her fokuserer vi mer på den tekniske bruken av verktøyet, samt generelle retningslinjer for hvordan man benytter ASIAS i praksis.

 

 

Uttalelser fra kursdeltagere

“En av de mest nyttige timer jeg har hatt på jobb på flere år!”
“Et kurs vi burde hatt for lenge siden. Etterlengtet!”
“Nyttig kurs, faglig dyktige kursholdere. Gode til å formidle og lytte.”
«Konkret og tydelig kunnskapsformidling av engasjerte kursledere»
«Et relevant tema og et konkret verktøy som jeg har ønsket meg»
«Veldig ryddig og interessant kurs. Det virker som et verktøy som også er lett i bruk og som ender opp med noe spesifikt. Gleder meg til å komme i gang!»
«Verktøyet ASIAS er veldig oversiktlig og enkelt å bruke, mange tilsvarende verktøy blir for kompliserte»
“Dette traff så godt med hva vi trenger som 1.linje kontakt med personer med Asperger. Det beste med kurset var at det var konkret informasjon og oppdatert faglig, dessuten var det godt å høre det fra et arbeidsgiverperspektiv. Tipp topp, flinke damer!”

 

 

Fysisk eller digital gjennomføring?

Alle våre kurs kan gjennomføres fysisk, digitalt, eller ved en kombinasjon av begge deler. Det er for eksempel mulig å dele opp kurset i en fysisk og en digital dag.

 

 

 

Bedriftsinterne kurs

Vi holder bedriftsinterne kurs på forespørsel (over hele landet). Når vi holder bedriftsinterne kurs kan vi tilpasse innhold og gjennomføring slik at det treffer din organisasjon best mulig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så finner vi en løsning som passer for dere.

Aktuelle saker

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

NRKs nyhetsinnslag om vaktmesteren som fikk sparken av Bergen kommune etter flere uheldige episoder, har skapt store diskusjoner de siste dagene.

Vi i Spesialistbedriften kjenner mange som Arild, og vi vet derfor at dette kunne vært unngått.

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

28. og 29. februar, klokken 09.00 – 15.00

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

ASIAS VGS kan benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

I samarbeid med Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021. Kurset holdes digitalt via Zoom.

Du får opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASD.

Vi er stolte over å lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et nytt verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Ministeren var imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til!  

Det siste året med pandemi og unntakstilstand har tvunget frem endringer også hos Spesialistbedriften. Vi tilbyr nå alle våre kurs i digitalt format – og det fungerer kjempebra!

Vi gleder oss over de gode tilbakemeldingene.