Om Spesialistbedriften

Vi er en sosial entreprenør

En sosial entreprenør er et privat aksjeselskap som bruker virkemidler fra forretningsverdenen til å løse problemer knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Formålet til en sosial entreprenør er å levere resultater som gir både sosial og økonomisk effekt, såkalt dobbel bunnlinje. Vår drivkraft er ikke profitt, og våre eiere mottar ikke aksjeutbytte.  

  

Utfordringen 

Per i dag er det svært mange med Asperger/ASF som ekskluderes fra arbeid og utdanning. Veldig mange er svært dyktig faglig, men sliter innen de rammene skoleverket tilbyr, og lykkes heller ikke i arbeidslivet. Dette hovedsakelig på grunn av utfordringer med kommunikasjon og sosialt samspill.   

  

Visjon 

Verdighet i arbeid og utdanning for mennesker med Asperger/ASF. 

 

Misjon 

Vi skal tilby et trygt og utviklende miljø for mennesker med Asperger /ASF, hvor man kan studere, få arbeidstrening og ansettelse.

Vi skal utvikle de personlige og faglige styrkene til personer med Asperger/ASF, og realisere det unike potensialet som bor i hver enkelt. På denne måten utvikler vi spesialister som samfunnet og næringslivet har behov for.

Vi skal dele vår erfaring med andre, og tilby tjenester som bidrar til å inkludere flere personer med Asperger i arbeidslivet.

  

Idé, oppstart, og veien videre 

Spesialistbedriften ble etablert i 2014. Initiativet til å starte en teknisk konsulentbedrift hvor alle ansatte har Asperger/ASF kom fra en lærer ved Borgund Videregående Skole i Ålesund. I sitt daglige arbeid ved avdeling for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) så han et helt spesielt potensiale og talent i elevene som hadde denne diagnosen. På tross av dette la han merke til at de fleste av disse talentene ikke fikk lærlingeplass etter endt skolegang, og gikk dermed fra “skolebenken” til en tilværelse preget av arbeidsledighet og sosial isolasjon.   

I etableringsfasen opplevde Spesialistbedriften stor velvilje fra næringslivet, og mange lokale aktører gikk inn som investorer for å hjelpe prosjektet i gang. Bedriften fikk dessuten på plass en dyktig styreleder med bred erfaring fra næringslivet, som sammen med resten av styret brant for å få Spesialistbedriften i gang. Den første tiden gikk med til å finne ut av hvilke tjenester vi skulle levere, og hvordan man best mulig kan nyttiggjøre seg de unike evnene som mange med Asperger/ASF besitter.

Personer med Asperger/ASF er like unike som andre personer, men det finnes noen styrker som går igjen hos mange, som absolutt kan være en fordel i arbeidslivet. Man er typisk:

  • Nøyaktig og presis  
  • Analytisk og dybdefokusert  
  • Ærlig, og løsningsorientert  
  • Intelligent  
  • Utholdende  

 

Etter er periode med prøving og feiling ble det klart at Spesialistbedriftens forretningsområder hovedsakelig skulle dreie seg om teknisk tegning, 3D-modellering, animasjon, og digitalisering. Det er mange med Asperger/ASF som har sterk interesse innenfor disse fagfeltene, og aller viktigst er det kanskje at en arbeidshverdag innen disse fagområdene med rette tilpasninger er forenlig med de utfordringer som diagnosen gir.    

Basert blant annet på erfaringene vi har opparbeidet oss gjennom å drive et konsulentselskap hvor alle ansatte har Asperger/ASF, har vi utviklet tjenester innen kartlegging, kurs, og veiledning. I tillegg har vi utviklet kartleggingsverktøyet ASIAS. Dette for å kunne hjelpe enda flere med Asperger/ASF med å lykkes i arbeid og studier. Vår tilnærming er hovedsakelig basert på praktisk erfaring, men er i tillegg faglig forankret gjennom samarbeid med anerkjente fagpersoner innen arbeids- og organisasjonspsykologi.  

 

Eiere 

Spesialistbedriften har veldig mange ulike eiere. Enkelt forklart kan vi si at våre eiere består av engasjerte privatpersoner og lokale bedrifter som tar sosialt ansvar og brenner for et inkluderende arbeidsliv. Noen av våre eiere kan du se i oversikten under.    

Astero AS, Brisk Karriere AS, Furene AS, Havregalden AS, SAF Invest AS, LAG Invest AS, Westre Invest AS, Hexagon Composites ASA, It Data AS, Colliers International AS, B. Ulstein AS, Ulstein Group AS, Ekornes AS, H.I. Giørtz Sønner AS, Tyrholm og Farstad AS, Teia Invest AS, Bunker Oil AS, Havland Invest AS, Hofseth Biocare ASA, Optimar AS, Sverre Farstad & Co AS  

Aktuelle saker

Programmering er et fagområde mange personer på autismespekteret har stor interesse for, og som en følge av dette har mange solid kompetase på fagfeltet.

I Spesialistbedriften har vi lenge ønsket å satse mer på programmering, og det skal twoday nå hjelpe oss med!

I november publiserte Dagens Næringsliv en artikkel med temaet «De med hull i CV’n ble de mest angasjerte og lojale ansatte».

Formålet var i stor grad å belyse hvordan man lykkes med inkludering av de som står utenfor arbeidsliv og studier. Omsorgsfull ledelse og evne til å se hele mennesket blir pekt på som en kritisk suksessfaktor, men er det nok i seg selv?  

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

På samme måte som ASIAS, kan ASIAS VGS benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver i Spesialistbedriften. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

Basert på positive referanser fra Tafjord Kraft valgte Mørenett Spesialistbedriften da de skulle digitalisere sitt arkiv i 2019.

«De jobber nøyaktig, effektivt, og selvstendig, og sørger for at arkivet vårt blir digitalisert mye raskere enn vi hadde klart uten hjelp»

Hilde Stangeland – Sivilingeniør nettutvikling – Mørenett

Det står en person i gangen utenfor Spesialistbedriften, han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre og mer meningsfylt. Han vet ikke helt hva enda, men er villig til å prøve noe nytt.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

Vi i Spesialistbedriften er veldig stolte over å endelig kunne lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger syndrom.

Arbeidet med ASIAS startet i 2019, og idéen kom enda tidligere. Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Linda Nygård, Daglig leder, ble invitert til å holde et foredrag om Spesialistbedriften på Velferdskonferansen 2021.

Linda forteller om hverdagen i Spesialistbedriften, og hvordan det er å drive et konsulentselskap der alle ansatte har Asperger/ASF. 

Her kan du se foredraget i sin helhet.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var et inspirerende møte, og ministeren var tydelig imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er også hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til på høyeste hold!  

Vi feirer sommeren med rekordmange ansatte, og knalltro på fremtiden. Ett av bildene er fra årets sommeravslutning og mye har skjedd siden forrige sommer. 

Blant annet har vi flyttet til nye og større kontorer, fått nye ansatte i ledelsen, og vi lanserer snart et digitalt kartleggingsverktøy (ASIAS)

Ni av ti personer med Asperger syndrom står utenfor arbeidslivet. I Spesialistbedriften i Ålesund, derimot, utgjør medarbeidere med Asperger ryggraden i virksomheten.

7. juni publiserte velferd.no en interessant og informativ artikkel om Spesialistbedriften. Artikkelen kan leses her.

Spesialistbedriften utvider aksjekapitalen og satser nasjonalt – Folk med Asperger kan gjøre en like god jobb som andre, sier styreleder Oddbjørn Eliassen.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om saken, se link til saken her.

– Vi ville ha nokon som er i flinke i jobben, nokon som er nøyaktige, seier Gjerdsbakk og siktar til samarbeidet dei har inngått med Spesialistbedriften.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om vårt samarbeid med Hareid kommune. Se link til saken her.

Ingen av de ansatte i Spesialistbedriften kunne tenke seg å bytte jobb. For Torbjørn Saasen ble denne jobben vegen tilbake til arbeidslivet.

Sunnmørsposten har skrevet en artikkel om hvordan det er å arbeide hos Spesialistbedriften. Se link til artikkelen her.

Hvem vil ikke satse på en gruppe mennesker som blir beskrevet som ærlige, strukturerte, intelligente, pålitelige, lojale, og utholdende?

Dette var idéen bak oppstarten av Spesialistbedriften.

NRK har skrevet en artikkel om hvordan Spesialistbedriften ble til. Se link til artikkelen her.