ASIAS - Digitalt kartleggingsverktøy

ASIAS – Asperger i Arbeid og Studier, er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger/ASD. ASIAS VGS er en tilpasset utgave av ASIAS, beregnet for elever i den videregående skolen.. Verktøyet er utviklet av Spesialistbedriften i samarbeid med arbeid- og organisasjonspsykolog Arne Svendsrud. 

 

Hvorfor bruke ASIAS?

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte. ASIAS VGS har også et sterkt fokus på å avdekke behov for tilrettelegging i skolehverdagen, samt sørge for at elever som skal ut i arbeidspraksis eller lærlingeløp får en arbeidshverdag de kan mestre.

 

Hovedfunksjoner 

 • Kartlegge styrker og få frem individuelle behov for tilrettelegging i skole, arbeid og studier
 • Danne grunnlag for gode og tilpassede valg av utdanning
 • Kunne utøve god jobbmatch (samsvar mellom arbeidssøkers forutsetninger og arbeidsgivers behov) 

 

Tilleggsgevinster

Bruk av ASIAS gir også følgende tilleggsgevinster for veileder og den som kartlegges. 

Psykoedukasjon for personen med Asperger syndrom 

En gjennomgang av alle områder som kan være problematisk når en har Asperger/ASD fungerer som en form for psykoedukasjon for den som kartlegges. Bevisstheten og innsikten dette gir kan ha stor betydning for den enkeltes selvoppfatning. Mange med diagnosen opplever stor usikkerhet og forvirring i forhold til hvorfor de opplever verden slik de gjør. Kartleggingen gir økt forståelse for at deres opplevelse av verden er normal om en har Asperger/ASD. Samtidig vil de få større innsikt i egne styrker, og anerkjennelse for disse.

En læringskilde for veileder 

Ved å arbeide seg gjennom påstandene i ASIAS, vil veileder tilegne seg kunnskap og innsikt i alt som kan være vanskelig for personer med Asperger/ASF i skole, arbeid og studier, men også hvilke styrker de kan inneha. Læringsgevinsten økes naturlig nok ved hyppig og gjentakende bruk, og ikke minst gjennom erfaringen og kunnskapen veileder tilegner seg ved å observere likheter og ulikheter i scorer mellom kandidater som kartlegges.

 

ASIAS består av følgende hovedkategorier 

 • Planlegging og organisering 
 • Arbeidsmiljø 
 • Kommunikasjon og sosial forståelse 
 • Personlig uttrykk
 • Stress 
 • Stressreaksjoner 
 • Pauser/spisesituasjoner/friminutt
 • Personlig presentasjon 

 

Hvem kan benytte ASIAS? 

Kartleggingsverktøyet er utviklet for alle som har en veiledningsfunksjon i forhold til studier eller arbeid for mennesker med Asperger syndrom. Dette kan f.eks. være: 

 • Veiledere og rådgivere i NAV 
 • Tjenesteleverandører til NAV 
 • Rådgivere og ansatte i skole, OT og PPT 
 • Opplæringskontor 
 • Ansatte i helse og omsorgssektor, herunder psykiatrien 
 • Alle som jobber profesjonelt med inkludering og løsninger for mennesker med Asperger syndrom. 

 

Kurs

Spesialistbedriften tilbyr sertifiseringskurs for ASIAS, og selger svært gunstige kurspakker som inkluderer ett års tilgang til verktøyet. Det stilles ikke krav om kurs, men det er en klar anbefaling. Mer informasjon om ASIAS sertifiseringskurs kan du se under vårt kurstilbud.

 

Uttalelser fra brukere og interessenter 

«Dersom flere aktører tar i bruk det nye verktøyet ASIAS, kan flere med asperger kanskje havne på riktig hylle i livet tidligere og kanskje unngå uføretrygd» 

Sitat; Torbjørn Røe Isaksen – Arbeids- og sosialminister (Arbeids- og sosialdepartementet)

 

“ASIAS oppleves som et viktig og nyttig verktøy. Ser dette som en god hjelp for å kunne bidra til bedre forståelse og tilpasning i møte med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.” 

Sitat; Pia Tønsager Sripilom – Veileder (Sens Arbeidsinkludering)

 

“Et nyttig og godt verktøy. En deltaker har f.eks. brukt det til å forberede seg til jobbintervju” 

Sitat; Inger Kolberg – Teamleder (Fretex Jobb og Oppfølging AS)

 

“Det beste er oversikten en får over hva som mestres, hva som kanskje kan gå, og hva som er krevende. Det er nyttig for brukeren selv å få så god innsikt i dette, og ha som utgangspunkt for samarbeid med arbeidsgiver.” 

Sitat; Birgitte Kirkegaard – Jobbspesialist (NAV Ålesund)

 

“Spørsmålene er veldig enkle, og det er bra! Siden er fin og lett å lese. Oppsummering av svarene samt liste over mulige tiltak – kjempebra!” 

Sitat; Tone Nyhagen – Fagansvarlig VTA og jobbveileder AFT (Driv Karriere)

 

«Jeg føler jeg har blitt mer bevisst på styrker og svakheter jeg har»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

«Det var veldig kjekt og givende, og til stor hjelp for meg»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

«Det var som å snakke med noen som allerede kjente meg, men som jeg ikke visste hvem var. Mye gav plutselig mer mening»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende prat.

ASIAS har også et eget nettsted hvor du finner mer informasjon; www.asias.no.

Aktuelle saker

NRKs nyhetsinnslag om vaktmesteren som fikk sparken av Bergen kommune etter flere uheldige episoder, har skapt store diskusjoner de siste dagene.

Vi i Spesialistbedriften kjenner mange som Arild, og vi vet derfor at dette kunne vært unngått.

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

28. og 29. februar, klokken 09.00 – 15.00

Antall voksne med autismespekterdiagnose har doblet seg de siste ti årene. Hvordan kan vi angripe dette fra et ressursperspektiv inn mot arbeidslivet?

I en artikkel fra DAG og TID beskrives en autismebølge for barn under fem år. En mangedobling av barn under fem år har fått påvist diagnosen.

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

ASIAS VGS kan benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

Han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre.

I samarbeid med Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021. Kurset holdes digitalt via Zoom.

Du får opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASD.

Vi er stolte over å lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et nytt verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Ministeren var imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til!