ASIAS - Digitalt kartleggingsverktøy

ASIAS – Asperger i Arbeid og Studier, er et digitalt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom. Verktøyet er utviklet av Spesialistbedriften i samarbeid med arbeid- og organisasjonspsykolog Arne Svendsrud. 

 

Hvorfor bruke ASIAS?

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere. Det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.   

 

Hovedfunksjoner 

 • Kartlegge kompetanse/styrker og få frem individuelle behov for tilpasninger i arbeid og studier 
 • Danne grunnlag for gode og tilpassede valg av studier og skolegang 
 • Kunne utøve god jobbmatch (samsvar mellom arbeidssøkers forutsetninger og arbeidsgivers behov) 

 

Tilleggsgevinster

Bruk av ASIAS gir også følgende tilleggsgevinster for veileder og den som kartlegges. 

Psykoedukasjon for personen med Asperger syndrom 

En gjennomgang av alle områder som kan være problematisk når en har Asperger syndrom, fungerer som en form for psykoedukasjon for den som kartlegges. Bevisstheten og innsikten dette gir kan ha stor betydning for den enkeltes selvoppfatning. Mange med diagnosen opplever stor usikkerhet og forvirring i forhold til hvorfor de opplever verden slik de gjør. Kartleggingen gir økt forståelse for at deres opplevelse av verden er normalt for en med Asperger. Samtidig vil de få større innsikt i egne styrker, og anerkjennelse for disse. 

En læringskilde for veileder 

Ved å arbeide seg gjennom påstandene i ASIAS, vil veileder tilegne seg kunnskap og innsikt i alt som kan være vanskelig for personer med AS i arbeid og studier, men også hvilke styrker de kan inneha. Læringsgevinsten økes naturlig nok ved hyppig og gjentakende bruk, og ikke minst gjennom erfaringen og kunnskapen veileder tilegner seg ved å observere likheter og ulikheter i scorer mellom kandidater som kartlegges. 

 

ASIAS består av følgende hovedkategorier 

 • Planlegging og organisering 
 • Arbeidsmiljø 
 • Kommunikasjon og sosial forståelse 
 • Personlig uttrykk og presentasjon 
 • Stress 
 • Stressreaksjoner 
 • Pauser/spisesituasjoner 
 • Personlig presentasjon 

 

Hvem kan benytte ASIAS? 

Kartleggingsverktøyet er utviklet for alle som har en veiledningsfunksjon i forhold til studier eller arbeid for mennesker med Asperger syndrom. Dette kan f.eks. være: 

 • Veiledere og rådgivere i NAV 
 • Tjenesteleverandører til NAV 
 • Rådgivere og ansatte i skole, OT og PPT 
 • Opplæringskontor 
 • Ansatte i helse og omsorgssektor, herunder psykiatrien 
 • Alle som jobber profesjonelt med inkludering og løsninger for mennesker med Asperger syndrom. 

 

Uttalelser fra testbrukere og interessenter 

«Dersom flere aktører tar i bruk det nye verktøyet ASIAS, kan flere med asperger kanskje havne på riktig hylle i livet tidligere og kanskje unngå uføretrygd» 

Sitat; Torbjørn Røe Isaksen – Arbeids- og sosialminister (Arbeids- og sosialdepartementet)

 

“ASIAS oppleves som et viktig og nyttig verktøy. Ser dette som en god hjelp for å kunne bidra til bedre forståelse og tilpasning i møte med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.” 

Sitat; Pia Tønsager Sripilom – Veileder (Sens Arbeidsinkludering)

 

“Et nyttig og godt verktøy. En deltaker har f.eks. brukt det til å forberede seg til jobbintervju” 

Sitat; Inger Kolberg – Teamleder (Fretex Jobb og Oppfølging AS)

 

“Det beste er oversikten en får over hva som mestres, hva som kanskje kan gå, og hva som er krevende. Det er nyttig for brukeren selv å få så god innsikt i dette, og ha som utgangspunkt for samarbeid med arbeidsgiver.” 

Sitat; Birgitte Kirkegaard – Jobbspesialist (NAV Ålesund)

 

“Spørsmålene er veldig enkle, og det er bra! Siden er fin og lett å lese. Oppsummering av svarene samt liste over mulige tiltak – kjempebra!” 

Sitat; Tone Nyhagen – Fagansvarlig VTA og jobbveileder AFT (Driv Karriere)

 

«Jeg føler jeg har blitt mer bevisst på styrker og svakheter jeg har»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

«Det var veldig kjekt og givende, og til stor hjelp for meg»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

«Det var som å snakke med noen som allerede kjente meg, men som jeg ikke visste hvem var. Mye gav plutselig mer mening»

Sitat; Anonym person med Asperger som har blitt kartlagt i ASIAS

 

Vil du vite mer? 

ASIAS har et eget nettsted hvor du finner mer utfyllende informasjon; www.asias.no

Aktuelle saker

Første ASIAS kurs!

I samarbeid med NHO Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021, kl. 09:00–12:00. Kurset holdes digitalt via Zoom.

På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASF.

LES MER

ASIAS lanseres!

Vi i Spesialistbedriften er veldig stolte over å endelig kunne lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger syndrom.

Arbeidet med ASIAS startet i 2019, og idéen kom enda tidligere. Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

LES MER

Ministerbesøk

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var et inspirerende møte, og ministeren var tydelig imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er også hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til på høyeste hold!  

LES MER

Hilde Stangeland, Sivilingeniør nettutvikling, Mørenett
«Mørenett har samarbeidet med Spesialistbedriften over flere år. De jobber nøyaktig, effektivt og selvstendig, og sørger for at arkivet vårt blir digitalisert mye raskere enn vi hadde klart uten hjelp. Vi setter stor pris på jobben Spesialistbedriften gjør for oss.»
Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialminister
«Dersom flere aktører tar i bruk det nye verktøyet ASIAS, kan flere med asperger kanskje havne på riktig hylle i livet tidligere og kanskje unngå uføretrygd.»
Kursdeltaker, “Asperger og inkludering”
«Nyttig kurs med faglig dyktige kursholdere. Gode til å formidle og lytte. En av de mest nyttige timer jeg har hatt på jobb på flere år!»
Kursdeltaker, “Asperger og inkludering”
«Et meget relevant kurs, et av de beste kursene jeg har hatt i min 30-årige yrkeskarriere. Alle som jobber med Asperger bør ha dette kurset»
Maren Øverli, Sales Operations Manager, Inmarsat
«Konsulentene har vært ekstremt tilpasningsdyktige, jeg er veldig takknemlig for de fine folkene vi har fått leie av Spesialistbedriften»
Pergunn Gjerdsbakk, Einingsleiar, Hareid kommune
«Vi er svært nøgde med arbeidet Spesialistbedriften gjer for oss. Mennesker med Asperger er gode på det meste, og har eit laserfokus på arbeidet sitt.»
Even Bringsdal, Daglig leder, Createview
«Spesialistbedriften har gjennom presis analyse bidratt til at Createview leverer målinger med høy nøyaktighet.»
Tommy Sørli, Teknisk Salgskonsulent, Midthaug
«Vi er veldig fornøyd med jobben Spesialistbedriften har gjort ved animasjon, og bilder av våre produkt. De kommuniserer godt, og leverer arbeid med høy kvalitet. Akkurat det vi ser etter i en leverandører.»
Forrige
Neste

SPESIALISTBEDRIFTEN AS

Postvegen 2, 6018 Ålesund

 

Orgnr: 913 270 193

Copyright © 2021
Webdesign: 2Mind-Design AS