ASIAS lanseres oktober 2021

Vi i Spesialistbedriften er veldig stolte over å endelig kunne lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger syndrom. Arbeidet med ASIAS startet i 2019, og idéen kom enda tidligere.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode. De var papirbasert, tungvinte i bruk, og ikke minst var spørsmålsstillingene ikke presise nok for målgruppen. Dessuten fantes det ingen forslag til hva en kunne gjøre for å kompensere for utfordringene. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og vi var glade da arbeidspsykolog Arne Svendsrud i Karriereverktøy takket ja til å bli med i utviklingsarbeidet.

Arbeidet med det faglige innholdet ble en lang og møysommelig prosess, der både teori og erfaring fra et stort antall kartlegginger skulle flettes sammen. Deretter startet arbeid med design og programmering. Før sommeren i år hadde vi endelig klar en testutgave, der veiledere fra mange ulike typer bedrifter og institusjoner fikk test ut ASIAS på sine kandidater. Disse kom med verdifulle tilbakemeldinger, som vi tok med oss i sluttfasen av utviklingen. Resultatet er blitt et brukervennlig verktøy som alle med veilederkompetanse og noe kunnskap om målgruppen kan ta i bruk. Målet med verktøyet er å få frem styrker og utfordringer i arbeids- og studiesituasjonen, slik at en kan ta valg som utnytter ressursene samtidig som en tar hensyn til utfordringene diagnosen gir den enkelte.

Sist, men ikke minst, er lanseringen av ASIAS et stort og viktig steg for å oppnå vår visjon om verdighet i arbeid og utdanning for personer med Asperger. Drømmen nå er at alle som jobber med inkludering av personer med høytfungerende autisme tar verktøyet i bruk, og på den måten øker mulighetene for verdighet og inkludering i utdanning og arbeidsliv.

Vi gleder oss over god omtale fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som drifter Veilederforum.no.

Les artikkel på: www.veilederforum.no

 

Les mer på: www.asias.no