Takk for tilliten!

Det står en person i gangen utenfor Spesialistbedriften, han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre og mer meningsfylt. Han vet ikke helt hva enda, men er villig til å prøve noe nytt.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

«Kaffe?»

«Ja takk», svarer han, og setter seg i ned i sofaen.

«Du er tidlig ute, men det er bra, vi begynner om 10 minutter, vent her du.»

Skolen var et sammenhengende mareritt. De usynlige reglene som alle andre forsto, sånn helt uten videre. Ensomheten midt i fellesskapet. Å bli sett men ikke inkludert, det har satt sine spor. Sigurd ønsket ikke å være alene hele tiden, det bare ble slik.

Samtalen hos Spesialistbedriften går heldigvis bedre enn forventet. Det føles godt å prate med noen som ikke snakker i koder. Konkrete spørsmål er lett å ta stilling til, enkelt å svare på. Sakte men sikkert synker pusten fra brystkassen og helt ned i magen, hjertet slår litt roligere, her er det rom for å være seg selv.

Sigurd forteller at arbeidslivet ikke ble noe annerledes enn skolen. En usynlig vegg av sosiale regler som ikke lot seg dekode ved hjelp av logikk førte til en rekke nederlag, sykefravær, jobbskifter, isolasjon, angst, og depresjon. Historien er tragisk, men svært vanlig. På tross av faglig dyktighet fungerer det ikke. Aspergere, eller personer på autismespekteret, er like smarte og unike som alle andre, men fellestrekket er at man har utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Sosial dysleksi, kaller vi det hos Spesialistbedriften, da skjønner alle hva vi egentlig mener.

I Spesialistbedriften kartlegger vi personer med Asperger/ASF på oppdrag fra NAV. Formålet med kartleggingen er å finne muligheter i arbeid og utdanning som er forenlige med utfordringene som diagnosen gir. Med rett type jobb og tilpasning kan de fleste med Asperger være i arbeidslivet. For enkelte kan også en kartlegging ende med ansettelse hos Spesialistbedriften.

Når kartleggingssamtalen dreier inn på Sigurds interessefelt skjer det noe med ham. Sløret av usikkerhet forsvinner og den litt nølende fremtoningen er ikke lenger dominerende. Nå er han på hjemmebane, trygg på seg selv. Det er ikke uvanlig at personer med Asperger/ASF har en sterk interesse innenfor et fagområde, og på grunn av sin evne til å være utholdende, dybdefokusert, og analytisk blir man ofte veldig dyktig innenfor dette området. Det er her vi finner gull i Spesialistbedriften, ikke alltid, men av og til.  Det gjelder å finne en jobb eller en utdanning hvor man kan dra nytte av sine særinteresser og personlige styrker, samtidig som man har rom for å være seg selv. Ekstra tid når man trenger det. Å bli møtt med forståelse og respekt i stedet for krav og stress når ting blir vanskelig. Det er gjerne ikke så mye som skal til.

Styreleder i Spesialistbedriften Oddbjørn Eliassen synes det var en underlig opplevelse å spise lunsj med konsulentene i Spesialistbedriften. Han hadde forventet en litt reservert gjeng hvor de fleste helst ønsket å være for seg selv. Det som møtte ham var engasjerte diskusjoner rundt politikk, historie, film, og musikk. «Men dere skal jo ikke være sånn?» kommenterte han til en av konsulentene. Svaret han fikk var treffende, men også litt trist når man tenker over det. «Ja, men nå må du huske på at det du som er outsideren her», lød svaret. For hva gjør det med et menneske å stadig være på utsiden?

Det er påfallende hvor mange av de andre utfordringene som forsvinner når man blir en del av et fellesskap, og har en interessant arbeidsoppgave å jobbe med. Tankene vandrer ikke på samme måten lenger, de er fokusert på noe spennende, noe givende. Man blir en del av et fellesskap og man bidrar, blir kanskje den beste på sitt område og kan være mentor for andre. Innenfor sosialt entreprenørskap blir det omtalt som «dobbel bunnlinje». Vi skaper resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.

I samarbeid med den anerkjente arbeidspsykologen Arne Svendsrud har vi i 2021 utviklet det digitale kartleggingsverktøyet, ASIAS, hvor vi deler vår metode med andre veiledere, slik at enda flere kan lykkes med kartlegging av personer med Asperger/ASF, rettet mot muligheter i arbeid og utdanning. Å dele vår erfaring med andre, og tilby tjenester som bidrar til å inkludere flere med Asperger/ASF i arbeidslivet er en del av Spesialistbedriftens uttalte misjon.

Tusen takk til alle dere som viser oss tillitt ved å møte opp til kartlegging, og forsøker å finne en vei videre på tross av dårlige erfaringer. Det krevet mot. Takk til alle dere som kommer på jobb, deler deres kompetanse med oss, og sørger for at vi utvikler oss videre. Dere er hjertet og sjelen til Spesialistbedriften.

Et konsulentselskap hvor alle ansatte har Asperger/ASF, det er mulig, men det går ikke av seg selv. Takket være engasjerte privatpersoner og et lokalt næringsliv som har gått inn på eiersiden ble Spesialistbedriften etablert i 2014. Det gjelder å se muligheter i stedet for begrensninger, og samtidig være realistisk i forhold til hva som kreves av ekstra ressurser og innsats for å skape en selvgående bedrift som bidrar med dobbelt bunnlinje.

Vi har et styre med erfarne, kompetente mennesker fra næringslivet som jobber gratis for oss, og vi har et fantastisk samarbeid med NAV som virkelig ser verdien av det vi holder på med. Uten dere hadde det ikke vært mulig, så tusen takk.   

I år kan vi glede oss over et resultat som sikrer videre drift, det er ikke tatt for gitt. Når alt kommer til alt er det næringslivet, altså kundene våre som avgjør fremtiden til Spesialistbedriften. Det er derfor gledelig å konstatere at flere og flere ser at sosialt ansvar kan kombineres med god butikk og tjenester av høy kvalitet. Vi har mange kunder og samarbeidspartnere og vi setter utrolig stor pris på dere alle. Det er likevel noen vi ønsker å rette en ekstra stor takk til for året som har gått.

 

Takk til ÅKP, Ålesund Kunnskapspark AS – for et fortsatt godt og langvarig samarbeid innen 3D-modellering og visualisering i VR.

Takk til IKA Møre og Romsdal – for et fortsatt godt og langvarig samarbeid innenfor digitalisering/arkivering

Takk til Mørenett AS – for at dere viser oss tillitt ved å la oss digitalisere hele deres arkiv med tegninger

Takk til CreateView AS – for at dere gir oss muligheten til å lære noe nytt, og bidra til optimalisering av maskinlæring, det er spenennde!

Takk til Vartdal Plast AS – for at vi får produsere animerte monteringsveiledninger til deres innovative byggmoduler

Takk til Brødrene Midthaug AS – for at at vi får produsere animerte monteringsveiledninger til deres anerkjente produkter

Takk til Sula kommune – for samarbeidet innen BIM-modellering og brann- og rømningsplaner

Takk til Thon Eiendom AS – for samarbeidet innen BIM-modellering og brann- og rømningsplaner

Takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune – for samarbeidet innen BIM-modellering

Takk til Nogva Heimdal Propulsion AS – for at dere viser oss tillitt og prøver noe nytt  innen animasjon

Takk til NHO Arbeid og Inkludering – for at dere hjelper oss med å nå vårt mål om verdighet i arbeid og utdanning for personer med Asperger/ASF

 

Vi ønsker oss ingen gaver til jul, men flere meningsfylte arbeidsoppgaver og spennende prosjekter å jobbe med i 2022. Det vil vi ha, slik at vi kan bidra med det vi kan best. Så dersom du har behov for våre tjenester, eller kjenner noen som kan ha behov for det, ta kontakt!

 

God jul og godt nytt år til dere alle!
Vennlig hilsen
Linda, Siv, og Thomas.