• Hjem
  • >
  • Aktuelt
  • >
  • Ikke sett arbeidsglade folk på sidelinja, grunnet egen uvitenhet.

Ekskludert på grunn av andres uvitenhet.

NRKs artikkel og nyhetsinnslag 8. januar, om vaktmesteren Arild Espenes som fikk sparken av Bergen kommune etter flere uheldige episoder på jobb, har skapt store diskusjoner de siste dagene. Vi i Spesialistbedriften kjenner mange som Arild, og vi vet derfor at dette kunne vært unngått.

I 2018, rapporterte TV2 at 90% av de med en form for autismespekterforstyrrelser som er i kontakt med NAV, blir ufør. Arild var på veg til å bli en av dem. 43-åringen trengte omfattende tilrettelegging og hadde store behov for tilpasninger i arbeidshverdagen. Likevel trengte han først av alt å bli forstått av arbeidsgiver. Å ikke bli møtt med forståelsen om hva det innebærer å ha Asperger, autismespekterforstyrrelse eller ADHD, gjør arbeidshverdagen til den enkelte til en umulig oppgave. Det er nettopp slike historier som understreker at vårt arbeid med denne gruppen arbeidstakere er så uendelig viktig. Vi erfarer at det er mange som Arild, men som ikke tar den påfølgende kampen.

 

Hvordan kunne Arilds situasjon vært annerledes? 

Våre erfaringer er at det viktigste for at en person med Asperger, autismespekterforstyrrelse eller ADHD skal fungere i et arbeid, er kartlegging. Gjennom en kartlegging av Arilds behov for tilrettelegging og hans preferanser i en arbeidssituasjon, ville arbeidsgiver hatt bedre utgangspunkt for å legge til rette for at samarbeidet med Arild hadde fungert. Arild er ikke alene, og våre erfaringer strekker seg fra lærlinger som har mistet praksisplass, elever som har droppet ut av skolen og andre med samme diagnoser som til slutt ikke har klart en arbeidshverdag uten tilrettelegging, hensyn og forståelse.

 

Er det arbeidsgivers ansvar å forstå?

Det er faktisk arbeidsgivers ansvar å forstå hva det innebærer å ha en ansatt med asperger, autismespekterforstyrrelse eller andre type diagnoser. Dette er ikke enkelt, og krever at den enkelte arbeidsgiver setter seg inn i hva som kan gjøres og hva personen trenger.

 

Det finnes løsninger

Gjennom snart ti år har vi bistått NAV med veiledning av personer med disse diagnosene, og vi kan med sikkerhet si at det har vært en utvikling. Spesialistbedriften fant tidlig ut at det ikke fantes hjelpemidler eller verktøy som tydelig gjorde det klart for arbeidsgiver hva arbeidstakeren trenger. Standardiserte tester og verktøy basert på interesser og karrierevalg passer ikke denne gruppen. Det er ikke hva den enkelte vil eller har lyst til, som må kartlegges. Det er hva de tåler og er komfortable med.

Vi så oss derfor nødt til å selv utvikle verktøyet, som siden 2021 har vært avgjørende for våre kunder og arbeidskandidater. Verktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier) gir arbeidsgiver den innsikten de trenger for å gi arbeidstakere som Arild en verdig og tilrettelagt arbeidshverdag.

Gjennom kartlegging med ASIAS får arbeidsgiver en oversikt over hvilke områder som må tilrettelegges for, og hva en bør styre unna. Dette kan ta opptil flere år å analysere og observere i det daglige, men med en kartlegging kan det gjøres på en dag. Det sier seg selv, at man da sparer både tid og ressurser, men også at en unngår traumatiske nederlag og prøving og feiling for den enkelte det gjelder.

 

Det må bli slutt på å sette arbeidsglade folk på sidelinja, grunnet egen uvitenhet.

Spesialistbedriften mener at situasjonen med Arild var en tikkende bombe. Det har vært tydelige tegn på at arbeidsoppgavene hans ikke var i tråd med utfordringene diagnosen bringer med seg, og at det lett kunne blitt unngått situasjoner som gjorde vondt verre. Arild sier han gleder seg til å fortsette i jobben, nå som saken er over. Det finnes utrolig mange som har denne arbeidsgleden og motivasjon for å bidra i samfunnet, men som blir stoppet av de som vet for lite. Det må bli slutt på at det er enklere å si «dette fungerte ikke», kontra «hva trenger du for at det skal fungere?».

Spesialistbedriften AS.

 

Kilder: «Alle i arbeid» (TV2, 2018)
Artikkel i NRK, 09.01.2024, 12.05.

 

 

Les mer om hvordan vi jobber med Asperger/Autisme, ADHD og inkludering ved å klikke HER