Veiledning relatert til Asperger/ASD

Spesialistbedriften tilbyr veiledning i forbindelse med utdanning og arbeid for alle som er i kontakt med personer med Asperger/ASD, eller som selv har diagnosen. Veiledning tilbys både fysisk og digitalt.

 

Tema kan f.eks. være:

 • Hva bør en tenke på ved valg av utdanning
 • Alternative veier til studiekompetanse 
 • Alternative utdanningsveier
 • Muligheter og støtteordninger i NAV
 • Løsningsforslag til konkrete utfordringer
 • Tilpasninger på arbeidsplassen
 • Muligheter og støtteordninger i utdanningssystemet
 • Betydning av tilleggslidelser som f.eks. ADHD og psykiske vansker
 • Andre hjelpere

 

Hvem som helst kan bestille veiledning, f.eks.: 

 • NAV
 • Foreldre
 • Ansatte i bedrifter som leverer tjenester til NAV
 • Ansatte i utdanningssektoren
 • Arbeidsgivere
 • Personer med diagnosen

 

Pris

Pris: 1 150 kr. per time

Spesialistbedriften er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

Aktuelle saker

NRKs nyhetsinnslag om vaktmesteren som fikk sparken av Bergen kommune etter flere uheldige episoder, har skapt store diskusjoner de siste dagene.

Vi i Spesialistbedriften kjenner mange som Arild, og vi vet derfor at dette kunne vært unngått.

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

28. og 29. februar, klokken 09.00 – 15.00

Antall voksne med autismespekterdiagnose har doblet seg de siste ti årene. Hvordan kan vi angripe dette fra et ressursperspektiv inn mot arbeidslivet?

I en artikkel fra DAG og TID beskrives en autismebølge i Norge for barn under fem år. En mangedobling av barn under fem år har fått påvist diagnosen.

Asperger/ASD og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterdiagnoser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

ASIAS VGS kan benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

I samarbeid med Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021. Kurset holdes digitalt via Zoom.

Du får opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASD.

Vi er stolte over å lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger.

Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et nytt verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Ministeren var imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til!