Veiledning relatert til Asperger/ASF

Spesialistbedriften tilbyr veiledning i forbindelse med utdanning og arbeid for alle som er i kontakt med personer med Asperger/ASF, eller som selv har diagnosen. Veiledning tilbys både fysisk og digitalt.

 

Tema kan f.eks. være:

 • Hva bør en tenke på ved valg av utdanning
 • Alternative veier til studiekompetanse 
 • Alternative utdanningsveier
 • Muligheter og støtteordninger i NAV
 • Løsningsforslag til konkrete utfordringer
 • Tilpasninger på arbeidsplassen
 • Muligheter og støtteordninger i utdanningssystemet
 • Betydning av tilleggslidelser som f.eks. ADHD og psykiske vansker
 • Andre hjelpere

 

Hvem som helst kan bestille veiledning, f.eks.: 

 • NAV
 • Foreldre
 • Ansatte i bedrifter som leverer tjenester til NAV
 • Ansatte i utdanningssektoren
 • Arbeidsgivere
 • Personer med diagnosen

 

Pris

Pris: 1 150 kr. per time

Spesialistbedriften er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

Aktuelle saker

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

29. og 30. november, klokken 09.00 – 15.00

Presentasjon av kartleggingsverktøyet ASIAS (asperger i arbeid og studier). 

Vi går gjennom verktøyet og viser funksjonalitet og nytteverdi, og hvordan kartleggingsverktøyet kan hjelpe din organisasjon å navigere i elevens behov for tilrettelegging og ressurser. 

Tidspunkt: 24. okt, 14.30 – 15.00

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

6. september (10.00 – 16.00) og 7. september (09.00 – 15.00).
på TEFT-labben ved NTNU Ålesund.

Jobber du med inkludering av elever med autisme og ADHD i utdanningssektoren?

Ønsker du å lære mer om hva autisme og ADHD er, og få noen tips om hva du kan gjøre for å øke disse elevenes trivsel og mestring på skolen?

Spesialistbedriften inviterer alle ansatte i utdanningssektoren til gratis webinar: tirsdag 26. september, 14.30 – 15.30

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid.
(inkl. sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

18. og 19. oktober (09.00 – 15.00)

Asperger/ASF og inkludering i utdanning/skoleverket.
(inkl. sertifisering i ASIAS).

Om Asperger/Autismespekterforstyrrelser, vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/psykiske lidelser, kartlegging av styrker og utfordringer, løsninger.

9. november, kl. 08.30 – 15.30, FYSISK, på Etterstad VGS
23. november 11.30 – 15.00, DIGITALT på teams

Etter stor suksess med lanseringen av ASIAS i 2021 satser Spesialistbedriften AS videre og lanserer nå ASIAS for bruk i videregående skoler: ASIAS VGS

På samme måte som ASIAS, kan ASIAS VGS benyttes til flere formål: Karriereveiledning, tilrettelegging i skolesituasjon, og tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater.

Truls Aarøe Løvik er ansatt som Pedagogisk rådgiver i Spesialistbedriften. Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi.

Med erfaring fra PPT, skoleverket, og voksenopplæringen er vi sikker på at Truls blir en viktig ressurs for oss i tiden som kommer.

I samarbeid med NHO Arbeid & Inkludering gjennomfører vi det første kurset i kartleggingsverktøyet ASIAS. 19. nov 2021, kl. 09:00–12:00. Kurset holdes digitalt via Zoom.

På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger/ASF.

Vi i Spesialistbedriften er veldig stolte over å endelig kunne lansere kartleggingsverktøyet ASIAS, et digitalt verktøy rettet mot inkludering av personer med Asperger syndrom.

Arbeidet med ASIAS startet i 2019, og idéen kom enda tidligere. Bakgrunnen for ønsket om å utvikle et verktøy, var erfaringene med at eksisterende verktøy ikke var spesielt gode.

Denne uken hadde vi besøk av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det var et inspirerende møte, og ministeren var tydelig imponert over arbeidet til våre konsulenter.

Det er også hyggelig å konstatere at lanseringen av ASIAS, den digitale kartleggingstjenesten for personer med Asperger/ASF blir lagt merke til på høyeste hold!