• Hjem
  • >
  • Aktuelt
  • >
  • Hvordan angripe økningen i autismediagnoser og ADHD?

Antall voksne med autisme og ADHD øker stadig

Økning i autismediagnoser

I en artikkel fra DAG og TID (1. desember), beskrives det en autismebølge i Norge for barn under fem år. En mangedobling fra 0,2 til 0,8 prosent av barn under fem år har fått påvist diagnosen autismespekterforstyrrelse det siste tiåret. I artikkelen spekuleres det om nettopp hvorfor og hva som er bakgrunnen for denne økningen. Det grafen fra FHI samtidig viser er at økningen i gruppen 20-25 år også har økt kraftig de siste ti årene. Nærmere bestemt doblet seg, fra 0,3 til 0,6 prosent av denne befolkningsgruppen.

Tallene fra FHI samsvarer med det vi i bedriften opplever som en drastisk økning av voksne med autisme som kommer til oss for å bli kartlagt. Vi i Spesialistbedriften møter ukentlig personer med autismespekterforstyrrelse som enten har gått et langt liv uten diagnose, eller som har fått diagnosen i ung alder og i større grad blitt hensyntatt. Fellesnevnere vi ser er at denne gruppen av befolkningen har fått altfor lite eller feil hjelp, støtte og forståelse til å håndtere hverdagslige utfordringer og arbeidsoppgaver som er forventet.

Kartleggingsverktøyet ASIAS, som er en viktig del av kartlegginger vi gjør på oppdrag fra kunder som NAV, tiltaksbedrifter, skoler eller privatpersoner har aldri vært viktigere. Med økningen i antall personer som får diagnosen i voksen alder vil det være særs viktig å kunne tilby målrettet, presis og funksjonell kartlegging for våre kunder, slik at ansatte, skoleelever eller familiemedlemmer skal kunne få fungere i sitt virke eller hjemme.

 

Økning i ADHD

For å kunne gi gode anbefalinger, må en ta med en sentral faktor som går igjen i våre kartlegginger. ADHD og autismespekterforstyrrelse går hånd i hånd. En betydelig andel av de vi møter med i våre kartleggingssituasjoner har enten påvist ADHD, eller har mange trekk i tråd med diagnosen. Nyere forskning støtter oppunder dette, og viser at majoriteten (60%) av barn og voksne med autismespekterdiagnose også har ADHD (Rong et al, 2021).

 

Hvordan angripe økningen?

Vi i Spesialistbedriften vil derfor satse videre på at kartleggingsverktøyet ASIAS skal være så godt som mulig. For å kunne sørge for en helhetlig kartlegging for de som har ADHD eller kombinasjonen ADHD og autismespekterdiagnose, har vi høsten 2023 starten utviklingen av et nytt kartleggingsverktøy som vil ta for seg ADHD. Dette i samarbeid med arbeidspsykologi Arne Svendsrud (Karriereverktøy). Verktøyet blir viktig for kunne tilby helhetlig kartlegging både hos oss i Spesialistbedriften og hos våre kunder som ønsker gode verktøy som grunnlag for bedre inkludering i skole eller arbeidsliv.

 

Kilde: https://www.dagogtid.no/samfunn/autismebolgja-som-ingen-forstar-6.129.32055.77a154d143

 

Les mer om hvordan Spesialistbedriften jobber med autisme ved å klikke HER