Brann- og rømningsplaner

Spesialistbedriften hjelper deg med utarbeidelse og oppdatering av rømningsplaner i henhold til Norsk Standard, NS 3925. Rømningsplaner er en integrert del av bygningens system for sikkerhetsskilting og skal være en integrert del av eiers brannsikkerhetsstrategi. 

En enhetlig utforming av rømningsplaner gir gjenkjennelseseffekt hos personer i bygget og derfor en mest mulig effektiv rømning. På denne måten vil rømningsplanene være et supplement til byggverkets visuelle ledesystem for rømning (se NS 3926-1). 

Ved utarbeidelse av rømningsplaner er det mye man skal ta hensyn til, men det aller viktigste er at rømningsplanene er tilgjengelig for alle og godt synlig på de steder i bygget hvor de skal monteres. En rømningsplan skal først og fremst sørge for at man på en enkel og effektiv måte forstår hvordan man skal evakuere bygget i en nødssituasjon. 

 

Rømningsplanen skal gi en fremstilling av følgene forhold, ref. NS 3925:

 • identifisering av flukt- og rømningsveier
 • branninstrukser og prosedyrer
 • lokalisering av brannbekjempningsutstyr og alarmering
 • lokalisering av nødutstyr og evakueringshjelpemidler
 • lokalisering av redningsplasser og møteplasser 

    

Rømningsplan skal være montert på følgende steder, ref. NS 3925:

 • ved hovedinngangen til hver etasje
 • nær heiser og trapper
 • i alle rom som er beregnet for overnatting (ref. hoteller, osv.)
 • ved naturlige samlingspunkter (for eksempel. kantine, kafé, møteplasser)
 • ved viktige trafikknutepunkter og korridorkrysninger   

 

Spesialistbedriften har lang erfaring med å utarbeide rømningsplaner, og vi sørger for at dine rømningsplaner følger NS 3925, og bidrar til effektiv rømning for alle i ditt bygg. Rømningsplanene kan produseres i både 2D eller 3D, og leveres som digitale filer, eller ferdig printet på ibond plate, klipsramme, eller limt på akryl/glass. Formatet bør være minst A3.

 

Orienteringsplaner og brannteknisk oversikt, ref. TEK17 

I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 og i større byggverk i risikoklasse 2, skal det være en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien. Denne må inneholde nødvendig informasjon om: 

 • brannskillende bygningsdeler
 • rømnings- og angrepsveier
 • slokkeutstyr
 • branntekniske installasjoner (blant annet alarm- og slokkeanlegg)
 • særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.  

 

Informasjon fra branntavle/brannsentral i kombinasjon med en orienteringsplan skal bidra til at det er enkelt å finne frem til aktuell lokasjon/brannmelder for brannvesenet ved en eventuell utrykning.

Spesialistbedriften har erfaring med å utarbeide orienteringsplaner for en rekke offentlige og private bygg i ulike risikoklasser. Vi opplever at det er svært viktig å ha et tett samarbeid med både eier og brukere av bygget, for å få tegnet opp en så nøyaktig og effektiv plan som mulig. Det er blant annet helt sentralt at navn på rom og merking av dører må stemme overens med faktiske forhold og brukernes preferanser. Dette er forhold som typisk kontrolleres på en befaring eller ved tett dialog med byggets brukere og/eller driftspersonell.

Orienteringsplan og brannteknisk oversikt kan produseres i både 2D eller 3D, og leveres enten som digitale filer, eller trykket i ønsket format. O-planene produseres gjerne som en mappe plassert ved brannsentralen, hvor hver etasje fremstilles i A3 format på laminerte ark. O-planene suppleres gjerne med en større brannteknisk oversikt i form av en “plakat” i større format som gir en hurtig oversikt over hele bygget. Vi kan også utarbeide topografiske oversiktskart over hele eiendommer med henblikk på utrykning og angrepsvei for brannvesenet.

 

BIM i samme operasjon?

Våre tegnere arbeider i Revit (Autodesk), en programvare utarbeidet for å lage 3D-modeller av bygg/BIM. En av de store fordelene med å jobbe i Revit er at det er svært enkelt å oppdatere branntegningene ved eventuelle endringer i ettertid. En annen fordel er at det blir kostnadseffektivt å utarbeide en BIM-modell av bygget i samme operasjon som man tegner brann- og rømningsplaner,  da vi uansett tegner opp store deler av bygget ifm. disse tegningene.

Om det er ønskelig kan vi lage en BIM-modell (3D-modell) av bygget i sin helhet slik at du som eiendomsforvalter alltid har en oppdatert oversikt over hele bygget.

 

Ulike typer trykk/innramming

I samarbeid med Brisk Reklame tilbyr vi å levere ferdig trykte brann- og rømningsplaner i det formatet du måtte ønske. Vi kan blant annet levere store trykk i plakatformat, f.eks. A0 dersom det er ønskelig. Det mest brukte formatet for rømningsplaner i imidlertid A3, og i A3 kan vi tilby trykk på ibond, akryl (glass), og vanlig klipsramme. De ulike alternativene kan du se på bilder og film under.

 

Akryl (glass)

Akryl/glass – Eksklusivt preg som passer godt f.eks. på hoteller og butikker, monteres med pynteknotter.

 

Ibond (aluminium sandwichplate)

Trykket på ibond, en sandwichplate av aluminium og plast, monteres med pynteknotter eller dobbeltsidig tape

 

Klipsramme

Enkelt å skifte innhold ved oppdatering og endring av rømningsplanene.

 

Akryl med doble plater

Dette er er godt valg dersom du skal ha en pen innramming, samtidig som det skal være enkelt å skifte innholdet i forbindelse med oppdatering av tegningene. Tegningene legges mellom to akrylplater som festes i veggen med pynteknotter.

Se en video (på YouTube) som visualiserer denne løsningen i praksis, ved å klikke på denne linken.

Aktuelle saker

Borgund Videregående Skole i Ålesund kommune valgte Spesialistbedriften når branntegningene skulle oppdateres.

«Vi er svært fornøyd både med arbeidsprosessen og resultatet» Åge Humlen – Driftssjef