Brann og rømning

Brann og rømning

Gode oversikt ved brann og rømning er viktig for personer som oppholder seg i bygg. En god brann- og rømningsplan er et essensielt verktøy for effektiv og sikker evakuering. Branntekniske tegninger som en del av branndokumentasjonen, er et viktig redskap for brannvernleder og huseier. Tydelige branntekniske skisser er en nødvendighet ved tilsyn etter brann- og eksplosjonsloven. Spesialistbedriften AS kan utarbeide disse tegningene både i 2D og 3D for deg.

Brann og rømningsplan – i henhold til NS 3925

Spesialistbedriften utarbeider brann og rømningsplaner både i 2D og 3D. Vi oppdaterer eksisterende tegninger, romnummer og romnavn for videre utarbeidelse av brann og rømningsplaner. Der det er ønskelig kan vi 3D-modellere bygget i sin helhet slik at du som eiendomsforvalter alltid har en oppdatert oversikt over bygget i sin helhet, og lett tilgang til å frembringe nye brann og rømningsplaner ved eventuelle avvik. Ta kontakt med oss om du ønsker at vi skal utarbeide planer for brann og rømning.

Brannteknisk oversikt i henhold til NS 3925

En brannteknisk oversikt gir informasjon om brannvegger og branndører med klassifikasjon, samt informasjon om brannutstyr, gassbeholdere og lignende. En brannteknisk oversikt er vanligvis å finne i vindfang eller vestibyler. Tegningene er som regel laminert i A3 format og brukes av brannvesenet under utrykning og inspeksjon.

Vi utarbeider også topografiske oversiktskart over eiendommen med henblikk på utrykning og angrepsvei for brannvesenet.

Brann og rømning hos Borgund VGS

Brann og rømning Borgund VGSSpesialistbedriften har utarbeidet brann og rømningsplaner for Borgund VGS. Borgund videregående skole i Ålesund kommune er en av de største videregående skolene i Møre og Romsdal, med ca 900 elever og 225 ansatte. De er opptatt av å ha en sikker hverdag, og når branntegningene skulle oppdateres, valgte de Spesialistbedriften AS.

Les mer om Borgund VGS og deres planer for brann og rømning her