Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger som rømningsplaner, orienteringsplaner, og branntekniske oversikter er noe av det vi lager aller mest av i Spesialistbedriften. Her kan du lese mer om de ulike typene av branntekniske tegninger vi kan utarbeide, og hva vi kan levere i forhold til trykk, innramming, og montering.

 

Rømningsplaner

Spesialistbedriften hjelper deg med utarbeidelse og oppdatering av rømningsplaner i henhold til Norsk Standard, NS 3925. Rømningsplaner er en integrert del av bygningens system for sikkerhetsskilting og skal være en integrert del av eiers brannsikkerhetsstrategi. 

En enhetlig utforming av rømningsplaner gir gjenkjennelseseffekt hos personer i bygget og derfor en mest mulig effektiv rømning. På denne måten vil rømningsplanene være et supplement til byggverkets visuelle ledesystem for rømning (se NS 3926-1). 

Ved utarbeidelse av rømningsplaner er det mye man skal ta hensyn til, men det aller viktigste er at rømningsplanene er tilgjengelig for alle og godt synlig på de steder i bygget hvor de skal monteres. En rømningsplan skal først og fremst sørge for at man på en enkel og effektiv måte forstår hvordan man skal evakuere bygget i en nødssituasjon. 

 

Hvilke bygg skal ha rømningsplaner?

Byggverk i risikoklasse 5 og 6, arbeidsbygninger, og øvrige byggverk for publikum har krav om at det skal foreligge rømningsplaner.

 

Rømningsplanen skal gi en fremstilling av følgene forhold, ref. NS 3925:

 • en oppdatert, forenklet planskisse av det aktuelle arealet
 • identifisering av flukt- og rømningsveier
 • lokalisering av brannbekjempningsutstyr 
 • lokalisering av alarmering
 • lokalisering av nødutstyr og evakueringshjelpemidler
 • lokalisering av møteplass ved brann/alarm
 • branninstrukser og prosedyrer 

    

Rømningsplan skal være montert på følgende steder, ref. NS 3925:

 • ved hovedinngangen til hver etasje
 • nær heiser og trapper
 • i alle rom som er beregnet for overnatting (ref. hoteller, osv.)
 • ved naturlige samlingspunkter (for eksempel. kantine, kafé, møteplasser)
 • ved viktige trafikknutepunkter og korridorkrysninger   

 

Spesialistbedriften har lang erfaring med å utarbeide rømningsplaner, og vi sørger for at dine rømningsplaner følger NS 3925, og bidrar til effektiv rømning for alle i ditt bygg. Rømningsplanene leveres som digitale filer (f.eks. pdf, dwg), eller ferdig printet på ibond plate, klipsramme, eller limt på akryl/glass. Formatet bør være minst A3. 

 

Orienteringsplaner og brannteknisk oversikt, ref. TEK17 

I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 og i større byggverk i risikoklasse 2, skal det være en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien. Denne må inneholde nødvendig informasjon om: 

 • brannskillende bygningsdeler 
 • rømnings- og angrepsveier 
 • slokkeutstyr 
 • branntekniske installasjoner (blant annet alarm- og slokkeanlegg) 
 • særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker. 

 

Informasjon fra branntavle/brannsentral i kombinasjon med en orienteringsplan skal bidra til at det er enkelt å finne frem til aktuell lokasjon/brannmelder for brannvesenet ved en eventuell utrykning. 

Spesialistbedriften har erfaring med å utarbeide orienteringsplaner for en rekke offentlige og private bygg i ulike risikoklasser. Vi opplever at det er svært viktig å ha et tett samarbeid med både eier og brukere av bygget, for å få tegnet opp en så nøyaktig og effektiv plan som mulig. Det er blant annet helt sentralt at planløsningen er oppdatert og viser bygget med en beskrivelse av rom som stemmer overens med dagens bruk. Dette er forhold som typisk kontrolleres på en befaring eller ved tett dialog med byggets brukere og/eller driftspersonell.

Orienteringsplan og brannteknisk oversikt leveres digitalt som PDF-filer, og/eller DWG-format. Vi står også for trykk, laminering, innramming, og montering når det er ønskelig. O-planene produseres gjerne som en mappe plassert ved brannsentralen, hvor hver etasje fremstilles i A3 format på laminerte ark. O-planene suppleres ofte med en større brannteknisk oversikt i form av en “plakat” i større format som gir en hurtig oversikt over hele bygget. Vi kan også utarbeide topografiske oversiktskart over hele eiendommer med henblikk på utrykning og angrepsveier for brannvesenet.

 

En populær løsning ved oppheng av orienteringsplaner

Orienteringsplan med et større oversiktskart i A2, og laminerte A3-ark i en ringpermløsning. Soner er markert med fargekoder.

 

 

Trykk, laminering, og innramming

I samarbeid med Brisk Reklame tilbyr vi å levere ferdig trykte brann- og rømningsplaner i det formatet du måtte ønske. Vi kan blant annet levere store trykk i plakatformat, f.eks. A0 dersom det er ønskelig. Det mest brukte formatet for rømningsplaner i imidlertid A3, og i A3 kan vi tilby trykk på ibond, akryl (glass), og vanlig klipsramme. De ulike alternativene kan du se på bilder og film under.

 

Akryl (glass)

Eksklusivt preg som passer godt f.eks. på hoteller, restauranter, og butikker, monteres med pynteknotter. Bildet under viser en akrylplate hvor selve rømningsplanen er pålimt/foliert på baksiden.

Akryl med doble plater kan være et godt valg dersom du skal ha en pen innramming, samtidig som det skal være enkelt å skifte innholdet i forbindelse med oppdatering av tegningene. Tegningene legges mellom to akrylplater som festes i veggen med pynteknotter.

Klikk her for å se video som viser hvordan denne løsningen fungerer i praksis.

 

Ibond (aluminium sandwichplate)

Trykket på ibond, en sandwichplate av aluminium og plast, monteres med pynteknotter eller dobbeltsidig tape. En stilren løsning med god holdbarhet.

 

Klipsramme

Enkelt å skifte innhold ved oppdatering og endring av rømningsplanene. Kan leveres i sort eller natur (aluminium).

 

Montering

Spesialistbedriften står for montering av rømningsplaner og orienteringsplaner når det er behov for det. Vi tegner naturligvis for kunder over hele landet, men montering utfører vi primært i Ålesundsområdet (Møre og Romsdal). På forespørsel kan vi også ordne med montering andre steder gjennom våre samarbeidspartnere.

Montør fra Spesialistbedriften henger opp rømningsplan og orienteringsplan

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så finner vi en løsning som passer ditt bygg!

Aktuelle saker

På Blindheim omsorgssenter ønsket de en ekstra stor O-plan for å gjøre det enkelt for brannvesenet og besøkende å orientere seg på bygget.

Vi kom frem til at A0 var et egnet format, og i kombinasjon med laminerte A3 ark for den enkelte bygningsdel, ble resultatet veldig bra.

Borgund Videregående Skole i Ålesund kommune valgte Spesialistbedriften når branntegningene skulle oppdateres.

«Vi er svært fornøyd både med arbeidsprosessen og resultatet» Åge Humlen – Driftssjef