Utleie av kompetanse

Spesialistbedriften gjennomfører ofte personlig kartlegging av mennesker med Asperger/ASF, hvor formålet er å avdekke muligheter innen arbeid og utdanning. I den forbindelse kommer vi fra tid til annen i kontakt med talentfulle personer som åpenbart kan være en ressurs for samfunnet, men som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av utfordringer relatert til sosialt samspill og kommunikasjon.    

I slike tilfeller gjør vi vårt ytterste for å kunne tilby ansettelse, selv om kompetanseprofilen ikke nødvendigvis ligger innenfor våre forretningsområder. Med bakgrunn i slike situasjoner tar Spesialistbedriften også på seg andre oppdrag basert på den kompetansen som vi har tilgang på. 

Mange personer med Asperger/ASF har for eksempel høy kompetanse og interesse innen informasjonsteknologi, kombinert med gode evner til å jobbe fokusert og detaljorientert over lang tid. Dette har blant annet medført at Spesialistbedriften har tatt på seg langvarige oppdrag med for eksempel analyse av store datamengder og registrering av data til maskinlæring/kunstig intelligens. Vi har også erfaring med å leie ut programmeringskompetanse. 

 

Et “bemanningsbyrå” utenom det vanlige.

Spesialistbedriften leier også ut konsulenter i oppdrag av lengre karakter, som kan utføres enten i våre kontorer eller hos dere som kunde. Spesialistbedriften har arbeidsgiveransvaret.

 

Hvorfor leie arbeidskraft fra Sb? 

Ved å leie inn arbeidskraft fra oss får dere utført tjenester av høy kvalitet, samtidig som dere viser sosialt ansvar og bidrar til inkludering av personer som normalt faller utenfor arbeidslivet. Siden Spesialistbedriften har arbeidsgiveransvaret er dette risikofritt for dere som kunde. På denne måten gjør vi det lettere for bedrifter å ta sjansen på å inkludere personer med Asperger/ASF i sitt arbeidsmiljø. 

 

Konkrete fordeler med å leie arbeidskraft fra Sb.

Muligheter for kostnadsfri testperiode før man evt. inngår langsiktig avtale

Kun faktisk medgåtte arbeidstimer faktureres, ingen utgifter ved sykdom o.l.

Langsiktig kostnad er tilnærmet den samme som å ansette selv, men uten arbeidsgiveransvaret som normalt medfølger ansettelser 

Spesialistbedriften er alltid lett tilgjengelig og sørger for oppfølging etter behov 

Ingen oppsigelsestid dersom medarbeideren ikke fungerer som forventet

 

Har du et bemanningsbehov eller et prosjekt hvor det kan være aktuelt å leie inn kompetanse fra Spesialistbedriften? 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så finner vi en god løsning sammen!

Aktuelle saker

Programmering er et fagområde mange personer på autismespekteret har stor interesse for, og som en følge av dette har mange solid kompetase på fagfeltet.

I Spesialistbedriften har vi lenge ønsket å satse mer på programmering, og det skal twoday nå hjelpe oss med!

Da Inmarsat skulle starte et større migreringsprosjekt med overføring av store mengder data, valgte de å leie inn kompetanse fra Spesialistbedriften.

Maren Øverli, Sales Operations Manager i Inmarsat Maritime er godt fornøyd med konsulentene fra Spesialistbedriften

Sommeren 2020 inngikk Spesialistbedriften et spennende samarbeid med CreateView. Bransjemagasinet iLaks.no ble inspirert og skrev en interessant artikkel om saken.

CreateView har blitt en fast samarbeidspartner, og vi synes det er spennende å bidra til utviklingen av AI (maskinlæring)