Kurs i Asperger og inkludering - 4. og 5. mai

Mennesker med Asperger syndrom, står ofte utenfor arbeidslivet, til tross for at de har kvaliteter og kompetanse som er etterspurt. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser.

For å lykkes med å integrere personer med AS i arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

 

Modulene er som følger

  • Om Asperger syndom/vanlige tilleggsdiagnoser
  • Vanlige styrker og utfordringer/kartlegging
  • Metoder og løsninger i arbeid

 

Det forutsettes deltakelse på begge dager for å motta kursbevis

 

Målgruppe

Kurset passer for veiledere i alle sektorer som jobber med inkludering av personer med asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV og i vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Kurset vil også være aktuelt for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis. Andre med oppfølgingsansvar for personer med diagnosen (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.

 

Kursholder

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften.

 

Tidspunkt

04/05-22, 09.00 til 13.00

05/05-22, 09.00 til 13.00

 

Sted/format

Digitalt via Zoom

 

Påmelding

https://events.provisoevent.no/nho/events/asperger-og-inkludering-mai-2022/register