Kurs i Ålesund 6. og 7. september

Asperger/ASF og inkludering i utdanning og arbeid (inkl. ASIAS sertifisering)

Mennesker med Asperger/autismespekterforstyrrelser, står oftest utenfor arbeidslivet, til tross for at de ofte har kvaliteter og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Mange faller også av i utdanningsløpet. Flertallet har også tilleggsdiagnoser, som f.eks. ADHD og ulike psykiske lidelser. For å kunne lykkes med å inkludere disse menneskene i utdanning og arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kjennskap til hvordan den gir seg utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer.

 

PÅMELDING (klikk her)

 

Påmeldingsfrist

  • 23. august

 

Kurset tar for seg

  • Hva er Asperger/Autismespekterforstyrrelser
  • Vanlige tilleggsdiagnoser som ADHD/Psykiske lidelser
  • Kartlegging av styrker og utfordringer
  • Løsninger

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med inkludering av målgruppen i utdanning og arbeid, som f.eks. NAV, tiltaksleverandører til NAV, rådgivere, lærere eller assistenter i skolen, oppfølgingstjenesten m.m. Andre som har oppfølgingsansvar for personer med slike diagnoser (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.

 

ASIAS sertifisering

Kurset vil gi sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS. Det er derimot ikke en forutsetning å ha tilgang til dette verktøyet for å få fullt utbytte av kurset.

 

Dato og tidspunkt

  • 6. september (10.00 – 16.00)
  • 7. september (09.00 – 15.00)

 

Lokasjon

  • TEFT-labben på NTNU Ålesund, Larsgårdsvegen 4 (Kompasset, 3. etg. – Se Mazemap)

 

Lunsj

  • Det serveres en enkel lunsj ifm. pause midt på dagen.

 

Pris

  • 4.900,- pr. pers.

 

Spørsmål rettes

 

 

Forbehold

Gjennomføringen av kurset er avhengig av antall påmeldte deltakere. Vi anbefaler derfor at du ikke bestiller din reise før du har mottatt en endelig bekreftelse fra oss. Dersom kurset blir kansellert, sendes et e-postvarsel til alle registrerte deltakere senest 3 uker i forveien.