Spesialistbedriften bidrar til en sikrere hverdag

Borgund videregående skole i Ålesund kommune er en av de største videregående skolene i Møre og Romsdal, med ca. 900 elever og 225 ansatte. De er opptatt av å ha en sikker hverdag, og når branntegningene skulle oppdateres, valgte de Spesialistbedriften AS.

Branntegninger skal illustrere eksisterende situasjon i bygg, det er derfor nødvendig at de til enhver tid er oppdaterte. Etter ombygginger og utvidelser hadde Borgund VGS behov for nettopp en slik oppdatering, og tegningene ble samtidig gjort mer enhetlige og tydelige, alt i hht. NS 3925:2013.

– Det er viktig for oss å ha korrekt branndokumentasjon som viser hvor branncellebegrensende vegger, rømningsveier, slokkeutstyr m.m. er plassert, forklarer Åge Humlen, driftssjef v/ Borgund VGS. Spesialistbedriften har levert rømningsplaner, branntekniske tegninger og oversiktsplansjer over samtlige av skolens bygg, og vi er svært fornøyd både med arbeidsprosessen og resultatet! Det er også viktig for oss at det er enkelt å få disse tegningene oppdatert i framtiden, ved både små og store endringer av byggene.

Åge Humlen, driftssjef v/ Borgund VGS

 

Rømningsplaner

Rømningsplaner er beregnet for personer som oppholder seg i bygget, og er et viktig verktøy for rask og effektiv evakuering. Branntekniske tegninger er en del av branndokumentasjonen og et viktig verktøy for huseier/brannvernleder. I tillegg er tydelige branntekniske tegninger en forutsetning ved gjennomføring av tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Rømingsplan for Borgund VGS, fra Spesialistbedriften, etter Norsk Standard

 

Orienteringsplaner

Orienteringsplaner som plasseres ved brannalarmsentralen er et viktig hjelpemiddel. Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for å løse sine oppgaver på en effektiv måte. Det er dessuten vesentlig at kvalifisert personell som utfører ettersyn, service og vedlikehold av slike installasjoner, får god og lettfattelig informasjon om det enkelte system og sammenheng mellom systemer.

Orienteringsplan for Borgund VGS, fra Spesialistbedriften, etter Norsk Standard

 

Les mer om våre tjenester innen brann- og rømningsplaner, ved å klike HER