Kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS 22. april

I samarbeid med NHO Arbeid & Inkludering gjennomfører vi kurs i kartleggingsverktøyet ASIAS. På dette kurset får du opplæring i bruken av kartleggingsverktøyet ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger og andre typer høytfungerende autismespekterforstyrrelser.

Ved å lære å bruke ASIAS får du økt kompetanse om diagnosen, samtidig som du får bedre forutsetninger for å gjennomføre gode og effektive kartlegginger. Du vil også få kunnskap om hvordan du tolker og får best mulig utbytte av ASIAS rapport. For fullt utbytte av kurset bør en ha grunnleggende kunnskap om Asperger/autisme, f.eks. gjennom kurset «Asperger og inkludering» (tidl. «Asperger i arbeid»).

ASIAS er blitt til gjennom et samarbeid mellom Arne Svendsrud (Karriereverktøy) og Spesialistbedriften AS, og bygger dermed på tung teoretisk kunnskap kombinert med lang praktisk erfaring med målgruppen.

 

Målgruppe for kurset

NAV og tiltaksleverandører til NAV

Ansatte i utdanningssektoren som f.eks. rådgivere, opplæringskontor, tilretteleggingskontor o.l.

Andre som har oppfølgingsansvar for personer med diagnosen

 

Kursholder

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog, og har tilleggs­utdannelse innen yrkesrettet rehabilitering, sosiologi og spesial­pedagogikk. Utover dette han hun utdanning innen ledelse på master­gradsnivå. Linda har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har i tillegg erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen. Linda er i dag daglig leder og ansvarlig for kurs og veiledningstilbudet til Spesialistbedriften.

 

Tidspunkt

22/04-22, 09.00-12.00

 

Sted/format

Digitalt via Zoom

 

Påmelding

https://events.provisoevent.no/nho/events/digitalt-kurs-i-kartleggingsverktoeyet-asias-mar-2022/register