Webinar for Osloskolen - Autisme og ADHD

Jobber du med inkludering av elever med autisme og ADHD i Osloskolen? Ønsker du å lære mer om hva autisme og ADHD er, og få noen tips om hva du kan gjøre for å øke disse elevenes trivsel og mestring på skolen?

Spesialistbedriften inviterer alle ansatte i Osloskolen til gratis webinar:

onsdag 16. august, 12.00 – 13.00

Hos Spesialistbedriften har alle ansatte autisme, og vi brenner for å dele erfaringene våre med alle dere som møter disse elevene i skolen. Vi ser at inkludering i et fremtidig arbeidsliv avhenger i stor grad av elevens erfaringer i skoletiden! I fjor holdt vi kurs for rådgiverne i videregående skole i Oslo i samarbeid med Karriereenheten. Nå ønsker vi å nå flere av dere som jobber nært disse elevene.

På webinaret får du litt faglig påfyll om autisme og ADHD, og vi vil dele om hvordan vi jobber for å skape en nevromangfoldig arbeidsplass.

Webinaret holdes av pedagogisk rådgiver Truls Løvik Aarøe og daglig leder Linda Nygård.

Håper vi sees!

 

PÅMELDING (klikk her)

 

Linda Nygård

Linda jobber som daglig leder i Spesialistbedriften AS. Der er hun blant annet ansvarlig for tilbudet innen kurs, veiledning, og kartlegging.

Linda Nygård er utdannet barnevernspedagog fra Høgskulen i Volda og har tilleggsutdannelse innen yrkesrettet rehabilitering og sosiologi fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, spesialpedagogikk fra Høgskolen i Telemark, og arbeidsrett, internrevisjon og ledelse på mastergradsnivå fra BI.

Hun har mye erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet, og har jobbet både i NAV og i attføringsbedrifter. Hun har også erfaring som personalsjef i privat næringsliv og som spesialpedagog i skolen.

 

Truls Aarøe Løvik

Truls jobber som pedagogisk rådgiver i Spesialistbedriften hvor han både kartlegginger og veileder personer på autismespekteret.

Truls er utdannet lektor og har blant annet en bachelorgrad innen pedagogisk psykologi. Tidligere har Truls jobbet i PPT, skoleverket, og voksenopplæringen.