Spesialistbedriften tilbyr veiledning i forbindelse med utdanning og arbeid for alle som er i kontakt med personer med Asperger syndrom, eller som selv har diagnosen.

Tema kan f.eks. være:

  • Hva bør en tenke på før en velger utdanning?
  • Alternative veier til formell kompetanse
  • Muligheter og støtteordninger i NAV
  • Løsningsforslag til konkrete utfordringer
  • Tilpasninger på arbeidsplassen
  • Muligheter og støtteordninger i utdanningssystemet
  • Betydning av tilleggslidelser som f.eks. ADHD og psykiske vansker
  • Andre hjelpere

Hvem som helst kan bestille veiledningstime hos oss, som f.eks. NAV, foreldre, ansatte i bedrifter som leverer tjenester til NAV, ansatte i skoleverket, arbeidsgivere, eller den som selv har diagnosen.

Spesialistbedriften er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

Pris: Kr 1050 per time

For nærmere informasjon, kontakt Linda Nygård.