Med personlige styrker i fokus

Kartlegging Asperger

Få konkrete innspill til valg av utdanning og arbeid gjennom rådgivningstjenesten «Kartlegging for personer med Asperger syndrom»

Vårt tilbud «Kartlegging for personer med Asperger syndrom» er en rådgivningstjeneste spesielt utviklet for personer med denne diagnosen. Spesialistbedriften har tidligere hatt et lignende tilbud for ungdommer i et skoleløp, men på grunn av økende etterspørsel, har vi nå videreutviklet tilbudet slik at det er relevant og tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og livssituasjon.

Opplevelser og erfaringer fra skolegang er forskjellig, men de som kontakter oss har til felles at de er svært usikre på hva som er riktig vei videre. Noen ganger kan negative erfaringer fra skole eller arbeid være et hinder for å komme seg videre, og mange kjenner seg rådville. Svært mange aner ikke hvilke unike styrker de besitter, og hva som er viktig å ta hensyn til når de skal ta valg for tiden som ligger foran dem.

Kartleggingen har til hensikt å gi konkrete råd og innspill uansett hva som er målet til kandidaten. Noen ønsker hjelp til å finne riktig utdanning eller arbeid. Andre ganger kan det være behov for en avklaring av om deltakelse i arbeidslivet er realistisk. Uansett mål, står vurdering av styrker, utfordringer og personlige forutsetninger sentralt i prosessen. Felles refleksjoner under kartleggingen, samt rapporten som utarbeides til slutt, vil bidra til å kunne gjøre trygge og gode valg.

Spesialistbedriften har per i dag to sertifiserte veiledere som leder prosessene. Kartleggingen gjennomføres enten ved våre kontorer i Ålesund og Molde, eller annet sted etter avtale. Les mer om vår kartleggings- og veiledningstjeneste her.