Kurs Asperger i jobb

Spesialisbedriften tilbyr kurs innen «Asperger syndrom og arbeidsliv». For å lykkes med å inkludere denne gruppen mennesker i arbeidslivet, trenger man grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. I tillegg behøver man å kjenne til et utvalg av konkrete løsninger.

Vi besitter en unik erfaringskompetanse gjennom vårt daglige arbeid med bedriftens ansatte, som alle har diagnosen Asperger syndrom. I kursene knyttes teoretisk kunnskap sammen med praktiske eksempler fra vår arbeidshverdag, og fra kartlegging og veiledning av mennesker med Asperger.

Våre kurs setter fokus på:

  • Hva er Asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

Dette har tidligere kursdeltakere uttalt:

– En av de mest nyttige timer jeg har hatt på jobb på flere år!

– Et kurs vi burde hatt for lenge siden. Etterlengtet!

– Mye relevant erfaringskompetanse på riktig nivå!!

– Engasjerte damer med mye relevant kompetanse for målgruppen for kurset.

– Nyttig kurs, faglig dyktige kursholdere. Gode til å formidle og lytte.

– Dette traff så godt med hva vi trenger som 1.linje kontakt med personer med AS . Det beste med kurset var at det var konkret informasjon og oppdatert faglig, dessuten var det godt å høre det fra et arbeidsgiverperspektiv. Tipp topp, flinke damer!

GJENNOMFØRING AV KURSET “ASPERGER SYNDROM I ARBEID” 

  • Kurset “Asperger syndrom i arbeid” arrangeres gjennom A&I og NHO service 
  • Kurset holdes på NHO`s hovedkontor i Oslo 
  • Dato og påmeldingskjema finner du på arbeidoginkludering.no 
  • “Asperger syndrom i arbeid” går over to hele dager og inkluderer deilig lunch i NHO`s flotte kantine 
  • Ta gjerne direkte kontakt med kursholderne for mer informasjon linda@spesialistbedriften.no eller siri@spesialistbedriften.no  
  • Vi garanterer to flotte dager med Asperger syndrom og arbeidsliv i fokus! 


Målgruppe
:

Våre kurs passer for veiledere som jobber med inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter.
Kursene er også relevante for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis, eller andre med oppfølgingsansvar på arbeidsplassen (f.eks. mentorer).

PS! Vi tilbyr kurs over hele landet. Ring oss!

Linda mobil: +47 959 90 419
Siri mobil:    +47 926 25 520