Kurs Asperger i jobb

Spesialisbedriften tilbyr kurs innen «Asperger syndrom og arbeidsliv». For å lykkes med å inkludere denne gruppen mennesker i arbeidslivet, trenger man grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kunnskap om hvordan den gir utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. I tillegg behøver man å kjenne til et utvalg av konkrete løsninger.

Vi besitter en unik erfaringskompetanse gjennom vårt daglige arbeid med bedriftens ansatte, som alle har diagnosen Asperger syndrom. I kursene knyttes teoretisk kunnskap sammen med praktiske eksempler fra vår arbeidshverdag, og fra kartlegging og veiledning av mennesker med Asperger.

Våre kurs setter fokus på:

  • Hva er Asperger syndrom
  • Vanlige tilleggsdiagnoser
  • Styrker og utfordringer
  • Løsninger i arbeid

Dette har tidligere kursdeltakere uttalt:

– En av de mest nyttige timer jeg har hatt på jobb på flere år!

– Et kurs vi burde hatt for lenge siden. Etterlengtet!

– Mye relevant erfaringskompetanse på riktig nivå!!

– Engasjerte damer med mye relevant kompetanse for målgruppen for kurset.

– Nyttig kurs, faglig dyktige kursholdere. Gode til å formidle og lytte.

– Dette traff så godt med hva vi trenger som 1.linje kontakt med personer med AS . Det beste med kurset var at det var konkret informasjon og oppdatert faglig, dessuten var det godt å høre det fra et arbeidsgiverperspektiv. Tipp topp, flinke damer!

GJENNOMFØRING AV KURSET “ASPERGER SYNDROM I ARBEID”

Kurset “Asperger syndrom i arbeid” arrangeres gjennom A&I og NHO service, bedriftsinternt på forespørsel,  eller hos Spesialistbedriften AS.
Ta gjerne direkte kontakt med kursholder for mer informasjon linda@spesialistbedriften.no.
Vi garanterer to flotte dager med Asperger syndrom og arbeidsliv i fokus!

Kommende kurs  i regi av NHO A&I*:

  • 12., 14. og 15. oktober tilbys digitalt kurs. Klikk her for mer info.
  • 1. og 2. desember (Avlyst, digitalt kurs kommer.)

*Kursene holdes på NHO`s hovedkontor i Oslo
*Dato og påmeldingskjema finner du på arbeidoginkludering.no
*“Asperger syndrom i arbeid” går over to hele dager og inkluderer lunsj

Målgruppe:

Våre kurs passer for veiledere som jobber med inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeid, f.eks. NAV, vekstbedrifter og arbeids- og inkluderingsbedrifter.
Kursene er også relevante for utdanningssektoren og opplæringskontor som har ansvar for lærlinger eller unge i arbeidspraksis, eller andre med oppfølgingsansvar på arbeidsplassen (f.eks. mentorer).

PS! Vi tilbyr kurs over hele landet. Ring oss!

Linda mobil: +47 959 90 419