Spesialistbedriften tilbyr personlig kartlegging av mennesker med Asperger syndrom. Kartleggingen rettes mot muligheter i arbeid og utdanning, og legger vekt på kandidatens styrker og utfordringer.

Vår erfaringsbaserte kompetanse er fordelaktig for kandidaten, og gjør oss i stand til å finne frem til realistiske valgmuligheter og et tryggere beslutningsgrunnlag for veien videre. I kartleggingen støtter vi oss på utprøvde og anerkjente verktøy spesialdesignet for personer med diagnosen.

Vi kartlegger også via video. Dette betyr at vi enkelt kan kartlegge kandidater fra hele landet.

Målgruppe for kartleggingen er:

  • personer på arbeidsavklaring
  • andre arbeidssøkere
  • ungdomsskoleelever som skal velge videregående utdanning
  • elever i den videregående skolen som skal ut som lærlinger, i arbeidspraksis og/eller studere
  • personer som har avbrutt skolegang

Resultatene av kartleggingen oppsummerer kandidatens styrker og utfordringer i en skriftlig rapport, som også gir oversikt over nødvendige tiltak for at kandidaten skal kunne mestre videre studier og/eller arbeid. Rapporten gir et godt grunnlag for å kunne velge en arbeidsplass eller utdanning der kandidatens styrker i størst mulig grad utnyttes, samtidig som utfordringene reduseres.

Tidsbruken er to til tre kartleggingssamtaler, hvor kandidaten mottar sin skriftlige rapport kort tid etter. Vi tar imot kandidater fra hele landet.

Spesialistbedriften er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

Pris fra: Kr 16 500 per kartlegging (inkludert rapport)

Behov for eventuell oppfølging etter mottatt kartleggingsrapport tilbys til kr 1050 pr time

For nærmere informasjon, kontakt Linda Nygård.