FDV header illustrasjon

FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

Enklere forvaltning av eiendom – Digitalisering og systematisering av FDV-informasjon gir deg som eiendomsforvalter god kontroll på vedlikehold av dine bygg. Det gir deg også god kontroll på kostnader og inntekter.

Våre dyktige medarbeidere kartlegger, digitaliserer, systematiserer og implementerer all nødvendig dokumentasjon for store og små eiendomsforvaltere. Våre kunder er eiendomsforvaltere i privatmarkedet, fylkeskommuner og kommuner.

Vi tar gjerne imot gamle permer med utdaterte og ukorrekte tegninger og annen bygningsinformasjon. Materiellet skannes og legges inn i det FDV-programmet du velger. Vi har også mulighet for å inngå faste oppfølgingsavtaler.

Med et oppdatert FDV-system er det enkelt å få oversikt over løpende og periodisk vedlikehold.

Digitalisering av FDV gir deg også kontroll og økt forutsigbarhet gjennom fornøyde og stabile leietakere!

FDV detaljer