Spesialistbedriften på Velferdskonferansen 2021

Linda Nygård, vår daglige leder, ble invitert til å holde et foredrag om Spesialistbedriften på Velferdskonferansen 2021. Linda forteller blant annet om hverdagen i Spesialistbedriften, og hvordan det er å drive et konsulentselskap der alle ansatte har Asperger/ASF. 

Les mer om hvordan vi jobber med Asperger/ASF og inkludering ved å klikke HER