Samarbeid med CreateView

Sommeren 2020 inngikk Spesialistbedriften et spennende samarbeid med CreateView.  

CreateView har utviklet og startet salg av løsninger for automatisk overvåkning av laks med fokus på velferd og rapportering av lakselus. Systemet er basert på kamerateknologi og maskinlæring. Andfjord Salmon er blant selskapene som skal ta dette i bruk i sitt landbaserte oppdrettsanlegg. 

For å hjelpe til med utviklingen av systemet har Spesialistbedriften fått oppdraget med å tagge/telle lakselus, som igjen skal gi grunnlaget for bedre maskinlæring. Spesialistbedriften har til enhver tid ca. 3 konsulenter som jobber med å tagge tusenvis av bilder for å lære maskiner å detektere den dødelige parasitten. 

 

Bransjemagasinet iLaks har skrevet en interessant artikkel om samarbeidet vårt. 

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Spesialistbedriften og CreateView på iLaks.no

Ler mer om hvordan vi jobber med utleie av kompetanse til nærlingslivet ved å klikke HER