• Hjem
  • >
  • Aktuelt
  • >
  • Rogaland Fylkeskommune satser på inkludering med ASIAS til samtlige videregående skoler!

ASIAS til samtlige videregående skoler i Rogaland!

Spesialistbedriften AS er stolt over å kunne presentere at vi nå leverer kartleggingsverktøyet ASIAS til samtlige 28 videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune. Kartleggingsverktøyet er en viktig brikke i fylkeskommunens satsing på inkludering i skolen som virkelig satte i gang i 2024. Ansvarlig for satsingen, og rådgiver for spesialundervisning og tilpasset opplæring ved seksjon opplæring i skole, Christina Finne, forklarer det slik:

«Etter en undersøkelse på alle videregående skoler i Rogaland om hva slags kompetanse lærerne mente trengtes for en bedre praksis, kom det unisont frem at den videregående skolen sliter med å tilpasse elevgruppen med autismespekterforstyrrelser, og at den ordinære undervisningen ikke treffer godt nok. Derav ble ASIAS et godt verktøy å undersøke»

Rogaland fylkeskommune utarbeidet- og har nå som offisiell satsing at en skal bli bedre på å tilpasse opplæringen til alle elever, samt at en skal få bedre undervisning som rommer flere elevers behov. Alt dette uten å måtte segregere opplæringstilbudet eller dele elevene opp i forskjellige grupper avhengig av forutsetninger. Det er nettopp her ASIAS vil være nøkkelen til hvordan skolen kan tilrettelegge for elever med autisme, ADHD og andre psykisk lidelser.

 

ASIAS på alle skoler – en gevinst for eleven og de ansatte

Som det første fylket i Norge er elevene i Rogaland de eneste som kan få en presis og grundig kartlegging av sine behov i skolen og hva de trenger for å fullføre løpet sitt. Dette er en stor gevinst for de elevene som tidligere ikke har klart å fullføre på grunn av manglende kommunikasjon, manglede kunnskap eller manglende forståelse fra dem de møter i klasserommet eller i praksis. Christina Finne sier dette er en av hovedgrunnene til at prosjektgruppen valgte nettopp ASIAS:

ASIAS hjelper å oppfylle fullføringsreformen. Mange faller ut av utdanningsløpet sitt og fullfører dermed ikke studiespesialiseringen. En ser også at ASIAS kan være en stor bidragsyter til å unngå feilvalg av linje og studier, eller feil framgangsmåte i kommunikasjon med veileder.

 

Hever kompetansen til de som er tettest på eleven

Å heve kompetansen til de ansatte, å gjøre de som jobber rundt elevene tryggere i sitt arbeid, samt bedre forståelse og mer presis tilrettelegging er noe av det Finne nevner vil komme ut av bruken med ASIAS. Rogaland Fylkeskommune startet med kursing og sertifisering før jul i 2023 og hadde den siste gruppen med ansatte på kurs i april 2024. Finne forteller at erfaringen med ASIAS så langt har vært gode:

«Alle ansatte som har vært på kurs har vært veldig fornøyd. De opplever at verktøyet er veldig godt og at de får god kontakt med elever som ellers ikke ville kommunisert i det hele tatt.»

På sikt håper Finne at det gir de enda bedre innsikt i å hjelpe elevene over i lærepraksis og arbeidslivet.

 

Les mer om kartleggingsverktøyet ASIAS ved å klikke HER 

Les mer om vårt kurstilbud ved å klikke HER