• Hjem
 • >
 • Aktuelt
 • >
 • Kurs for ansatte i VGS/PPT/OT – 9. og 23. november (ett kurs)

Kurs for ansatte i VGS/PPT/OT

Asperger/ASF, ADHD og psykiske lidelser – inkludering i utdanning, lærlingeløp og arbeidspraksis

Mennesker med Asperger/autismespekterforstyrrelser, står oftest utenfor arbeidslivet. Årsakene er flere. Noen fordi de har falt av underveis i utdanningsløpet, mens andre har fagkompetanse, men mangler ferdigheter som trengs for å få og beholde en jobb. Mange av disse har også ADHD, og grunnet tilhørende utfordringer strever svært mange også med sin psykiske helse.

For å kunne lykkes med å inkludere unge mennesker i utdanning og arbeid, trengs det grunnleggende kompetanse om diagnosen, og ikke minst kjennskap til hvordan den gir seg utslag hos den enkelte gjennom en stor variasjon av styrker og utfordringer. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om disse diagnosene og utfordringene, og konkrete tiltak knyttet til hva som skal til for å øke deres muligheter for å fullføre utdanning og mestre arbeidslivet.

 

PÅMELDING (klikk her)

 

Påmeldingsfrist

 • 6. november

 

Kurset tar for seg

 • Hva er Asperger/Autismespekterforstyrrelser
 • Styrker og utfordringer ved ADHD
 • Hva kjenetegner depresjon og angst og hvorfor strever disse elevene med sin psykiske helse?
 • Kartlegging av styrker og utfordringer
 • Tiltak og løsninger

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med inkludering av målgruppen i utdanning/skoleverket. Lærere, rådgivere, eller assistenter i skolen, oppfølgingstjenesten m.m. Andre som har oppfølgingsansvar for personer med slike diagnoser (f.eks. mentorer) vil også ha utbytte av kurset.

 

ASIAS sertifisering

Kurset vil gi sertifisering i kartleggingsverktøyet ASIAS. Det er derimot ikke en forutsetning å ha tilgang til dette verktøyet for å få fullt utbytte av kurset.

 

Dato og tidspunkt

 • Dag 1 – 9. november, kl. 08.30 – 15.30, FYSISK, på Etterstad VGS (peisestua)
 • Dag 2 – 23. november 11.30 – 15.00, DIGITALT på teams

 

Lokasjon (dag 1 – fysisk)

 • Etterstad VGS, inngang fra Biskop Jens Nielssøns gate 10. Lokalet ligger i 2. etg.

 

Lunsj

 • Det serveres en enkel lunsj ifm. pause midt på dagen.

 

Pris

 • 4.900,- pr. pers.

 

Spørsmål rettes

 

 

Forbehold

Gjennomføringen av kurset er avhengig av antall påmeldte deltakere. Dersom kurset blir kansellert, sendes et e-postvarsel til alle registrerte deltakere senest 2 uker i forveien.