Virkemidlene vi trenger

I November publiserte Dagens Næringsliv en artikkel med temaet «De med hull i CV’n ble de mest engasjerte og lojale ansatte». Daglig leder i Spesialistbedriften, Linda Nygård, var et av intervjuobjektene artikkelen baserte seg på.

Formålet var i stor grad å belyse hvordan lykkes med inkludering av de som står utenfor arbeidsliv og studier. Omsorgsfull ledelse og evne til å se hele mennesket blir pekt på som en kritisk suksessfaktor, men er det nok i seg selv?  

Her kan du lese artikkelen i sin helhet på Dagens Næringsliv

Vi i Spesialistbedriften synes artikkelforfatterne treffer 100 % blink i forhold til hvordan man skal lykkes med å inkludere de som har falt utenfor. Omsorgsfull ledelse i kombinasjon med en virksomhetskultur som setter menneskene først er veien å gå. Så da er det vel bare å vise omsorg, inkludere, og så går resten av seg seg selv siden engasjerte og lojale ansatte også er mer lønnsomme på lang sikt?

Ledere med erfaring fra et krevende arbeidsmarked, og en hektisk hverdag preget av konkurranse og korte tidsfrister, er smertefullt klar over at det kan være utfordrende å «være omsorgsfull og se hele mennesket». Spesielt når tidsklemma presser pulsen oppover, det ligger et hav av uleste e-poster i innboksen, og budsjettet skulle vært klart i forrige uke. De fleste klarer nok likevel å se hele mennsket, men det er noe helt annet å skulle ta seg tid til å vise omsorg og løse andres mer eller mindre private utfordringer i arbeidstiden.

Det som ikke er beskrevet i artikkelen og som vi mener er helt avgjørende, er virkemidlene som gjør det mulig å prioritere omsorgsfull ledelse og en inkluderende bedriftskultur i praksis. For det tar tid og det er krevende, og selv om det er både riktig og givende, så er det en investering som ikke nødvendigvis gir positive økonomiske resultater på kort sikt. Det er ikke alltid det gir positive bedriftsøkonomiske resultater på lang sikt heller.

Løfter man derimot blikket og ser investeringen i et samfunnsøkonomisk perspektiv, blir saken en annen. Det finnes knapt noe mer samfunnsøkonomisk effektivt enn å løfte en person fra utenforskapet og inn i arbeidslivet. De økonomiske og psykososiale effektene kunne vi ha skrevet en bok om, og flere har gjort det allerede.

Som en sosial entreprenør stiller Spesialistbedriften i særklasse i forhold til å inkludere personer som har falt utenfor arbeidslivet. Alle våre ansatte (med unntak av ledelsen) er rekruttert fra NAV, dvs. de sto utenfor arbeidslivet før de kom til oss.

På en måte kan man si at vi er avhengige av NAV og NAV er avhengige av oss, og vi er alle avhengige av aktører som ønsker å ta sosialt ansvar. Vi tar oss tid til å inkludere og tilrettelegge, og vi sørger for at de som ville falt utenfor permanent, faktisk får en ny mulighet. Det er givende, men det koster, både i form av tid, ressurser, og penger.

Det er ikke en selvfølge at alle selskaper skal kunne drive med omsorgsfull ledelse i et arbeidsliv med stadig høyere tempo og krav til effektivitet. Heldigvis kan NAV bidra med virkemidler som gir bedriftene det økonomiske spillerommet de trenger for å ta seg tid til de mest sårbare arbeidstakerne. Vi må ikke glemme at det er en viktig del av puslespillet. Veldig ofte er det en helt avgjørende forutsetning.

Virkemidlene vi trenger for å kunne gi god nok oppfølging til våre ansatte, er helt konkret lønnstilskudd og mentorstøtte. Dette gir oss muligheten til å balansere krav og omsorg på en måte som gjør at både arbeidsforholdet og selskapet kan være bærekraftig over tid.

Her i Møre og Romsdal er vi så heldige at vi har et NAV som ser verdien av det vi holder på med, og vi opplever at de har tillit til vårt prosjekt. Uten dette samarbeidet og gjensidige tillitsforholdet hadde ikke Spesialistbedriften eksistert. I det lange løp er dette investeringer som kommer hele samfunnet til gode.

Så takk til dere som ser det store bildet, og setter oss i stand til å hjelpe de mest sårbare der ute.

Les mer om hvordan vi jobber med Asperger/ASF ved å klikke HER