Digitale kurs er i vinden!

Spesialistbedriften har lenge holdt kurs rettet mot inkludering av personer med Asperger. Det populære kurset «Asperger og inkludering» var godt etablert som et tradisjonelt kurs med fysisk tilstedeværelse, men det siste året har tvunget frem endringer, og kurset er nå tilpasset det digitale formatet.

– Vi fryktet at det skulle bli full stopp på kursvirksomheten da pandemien rammet Norge, men det viser seg at det digitale formatet fungerer veldig bra til dette formålet. En av mange fornøyde kunder er Fretex jobb og oppfølging, avd. Oslo. De gjennomførte nylig et digitalt kurs og det er gledelig å konstatere at tilbakemeldingene på de digitale versjonene er vel så gode som på den tradisjonelle varianten. Dette viser at vi gjør noe riktig.

Linda Nygård, Daglig leder i Spesialistbedriften AS

 

Uttalelser fra kursdeltagere:

«Et meget relevant kurs, et av de beste kursene jeg har hatt i min 30-årige yrkeskarriere».

«Kompetent kursleder som fylte på med egne erfaringer i tillegg til det som stod i presentasjonsmaterialet»

«Et vidt tema, men jeg opplevde at alle sider ble godt belyst. Eksemplene fra arbeidshverdagens opplevelser illustrerte veldig godt hvor komplekst det kan være å samarbeide med enkelte av dem som har diagnosen»

«Helt super kursholder. Lett å følge. Brukte egne erfaringer med gruppa, viste oss hvor stort spenn det er innenfor diagnosen og at individet er unikt og spennet innenfor gruppa bredt»

«Synes det var 10/10. Fin oppbygging av kurset. Pedagogisk, grundig, tok seg tid til å svare på spørsmål vi hadde, trass knapp tid.»

«Alle som jobber med Asperger bør ha dette kurset»

 

Tall fra kundetilfredshetsundersøkelse for kurset «Asperger og inkludering»