Digital Gravlund

Da Hatlehol Gravlund hadde behov for en visuell oversikt over hele gravplassen, valgte de Spesialistbedriften som samarbeidspartner for å få jobben utført.

Ved Hatlehol gravlund er det over tolv hundre graver. Hver grav har sin identitet i form av et nummer, hvor det er tilknyttet relevante opplysninger om den avdøde. Foreløpig er disse opplysningene samlet i et datasystem som betjenes av ansatte ved Ålesund kirkelige fellesråd, og som pårørende kan få tilgang til ved å henvende seg til dem.

Selv om de som arbeider med dette til daglig har god kontroll og oversikt over gravlunden, meldte det seg etter hvert et behov for å samle tegninger fra ulike utbyggingsperioder og få en visuell oversikt over det hele. Det foreligger papirtegninger fra utbyggelsen i 1970 og 1995, fra 2001, 2002, 2008 og 2013 foreligger det digitale tegninger.

Etter å ha samlet sammen all informasjon, kvalitetssikret mål og plasseringer, var grunnlaget på plass til å tegne opp gravlunden slik den framstår i dag. – Nytten av å få dette arbeidet gjort er betydelig, sier Svein-Rune Johannessen, Kirkeverge Ålesund kirkelige fellesråd. – Både internt og overfor publikum har vi nå et godt kartgrunnlag og oversikt over den enkelte grav på hele gravlunden. Dette gjør det enkelt både for våre ansatte og publikum å finne fram.

 

«Hatlehol gravlund skal fortsatt utvides slik at gravlunden vil ha nærmere tre tusen kistegraver når den er fullt utbygd. Også ved fremtidige utvidelser vil vi anvende Spesialistbedriften til å utarbeide gravkart. Vi er svært fornøyd med tjenestene som bedriften leverer»

Svein Rune Johannesen – Kirkeverge

Les mer om Spesialistbedriftens konsulenttjenester ved å klikke HER

Oversikt og kontroll er svært godt ivaretatt ved Hatlehol gravlund, men hvordan visualisere det hele?