Gravlund header

Ved Hatlehol gravlund er det over tolv hundre graver. Hver grav har sin identitet i form av et nummer, hvor det er tilknyttet relevante opplysninger om den avdøde. Foreløpig er disse opplysningene samlet i et datasystem som betjenes av ansatte ved Ålesund kirkelige fellesråd, og som pårørende kan få tilgang til ved å henvende seg til dem. Selv om de som arbeider med dette til daglig har god kontroll og oversikt over gravlunden, meldte det seg etterhvert et behov for å samle tegninger fra ulike utbyggingsperioder og få en visuell oversikt over det hele. Det foreligger papirtegninger fra utbyggelsen i 1970 og 1995, fra 2001, 2002, 2008 og 2013 foreligger det digitale tegninger.

Oversikt over gravlunden

Oversikt og kontroll er svært godt ivaretatt ved Hatlehol gravlund, men hvordan visualisere det hele?

Etter å ha samlet sammen all informasjon, kvalitetssikret mål og plasseringer, var grunnlaget på plass til å tegne opp gravlunden slik den framstår i dag. – Nytten av å få dette arbeidet gjort er betydelig, sier Svein-Rune Johannessen, Kirkeverge Ålesund kirkelige fellesråd. – Både internt og overfor publikum har vi nå et godt kartgrunnlag og oversikt over den enkelte grav på hele gravlunden. Dette gjør det enkelt både for våre ansatte og publikum å finne fram.

– Hatlehol gravlund skal fortsatt utvides slik at gravlunden vil ha nærmere tre tusen kistegraver når den er fullt utbygd. Også ved fremtidige utvidelser vil vi anvende Spesialistbedriften as til å utarbeide gravkart. Vi er svært fornøyd med tjenestene som bedriften leverer.

Svein-Rune Johannessen
Kirkeverge