Trenger du ekspertbistand?

Har du en autismespekterdiagnose eller er arbeidsgiver for noen med slik diagnose og det foreligger hyppig og/eller langvarig sykefravær? Da kan du søke NAV om å benytte Spesialistbedriften AS sin kompetanse for å finne løsninger sammen.

Både arbeidsgiver og den ansatte må være enige om at en ønsker å benytte ekspertbistand. Det er ikke krav om å være sykmeldt når arbeidsgiveren søker om tilskudd til ekspertbistand. Spesialistbedriften kan kartlegge og avklare utfordringene på arbeidsplassen som fører sykefraværet, og foreslå tiltak. Målet er å komme tilbake til jobb (om du er sykemeldt), eller annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver. Tilskuddet fra NAV dekker utgifter opp til en maksimal sats på 23 100 kroner.

 

Vi kan hjelpe i saker som handler om:

  • relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
  • sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
  • konflikthåndtering
  • støtte ved endringer/omstillinger
  • arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
  • karriereveiledning

 

Det vil bli skrevet en rapport som ansatt og arbeidsgiver får. Denne beskriver årsaken til sykefraværet, og foreslår tiltak for tilbakeføring til arbeid. Er dette interessant, ta kontakt med Linda Nygård eller Truls Aarøe Løvik for mer informasjon.

Aktuelle saker

NRKs nyhetsinnslag om vaktmesteren som fikk sparken av Bergen kommune etter flere uheldige episoder, har skapt store diskusjoner de siste dagene.

Vi i Spesialistbedriften kjenner mange som Arild, og vi vet derfor at dette kunne vært unngått.

Antall voksne med autismespekterdiagnose har doblet seg de siste ti årene. Hvordan kan vi angripe dette fra et ressursperspektiv inn mot arbeidslivet?

I en artikkel fra DAG og TID beskrives en autismebølge for barn under fem år. En mangedobling av barn under fem år har fått påvist diagnosen.

I november publiserte Dagens Næringsliv en artikkel med temaet «De med hull i CV’n ble de mest angasjerte og lojale ansatte».

Omsorgsfull ledelse og evne til å se hele mennesket blir pekt på som en kritisk suksessfaktor.

Sigurd er usikker på hva som møter ham når han går inn døren hos Spesialistbedriften. Frykten er synlig, men han står i det.

Han er tidlig ute som de fleste andre – skal til kartlegging. Det er ofte slik det begynner, det første steget på en vei som skal føre til noe bedre.